Blog

Byrådet enige om godkendelsesmodellen uden udbud, uden kommunal enhed.

Her til aften har et enigt byråd, valgt godkendelsesmodellen uden udbud, uden kommunal enhed. Vi har idag, til byrådsmødet valgt den fremtidige model for den kommende hjemmepleje pr. 1/12-2019. Hjemmehjælpen vil i fremtiden fortsat blive leveret af private leverandører.  Vi har valgt denne model for at sikre kommunens pressede økonomi, og vi kan samtidig, fastholde …

Continue Reading
Blog

100% opbakning til ny konstituering i Gribskov

PRESSEMEDDELELSE 30. marts 2019 Ny konstitueringsaftale, hvor alle partier i byrådet er med. Gribskov Kommune står overfor en økonomisk ubalance, som kræver politisk prioritering, både i forhold til udgifter og indtægter. Dette kræver et samlet byråd, hvor alle er enige om den fremtidige økonomiske styring – og dermed præmisserne for budgetaftalen. ”På denne baggrund er …

Continue Reading
Blog

Ensomhed blandt ældre i Gribskov kommune  – det forpligtigende samarbejde mellem kommune og frivillige

I Gribskov er vi så heldige at have utrolig mange frivillige med lysten til at gøre noget for andre mennesker. Det gør de i foreningslivet, i frivilligcentrene, i patientforeninger, seniorcentrene og forskellige hjælpeorganisationer. Jeg ved med sikkerhed at jeg ikke kan line dem alle op, for der er så mange af dem. Netop det, at …

Continue Reading
Blog

Vækst i Gribskov

Den 19. marts 2019 var der udvalgsmøde i Udvikling By og Land, og det er – for os alle i udvalget – positivt at opleve den interesse der er for byggeprojekter i vores kommune.   Det betyder også, at vi på dette møde havde flere lokalplansforslag m.v. til behandling. Herunder også igangsættelse af en proces for …

Continue Reading
Blog

Bevar Rostgårdsvej

Nytgribskov har de sidste måneder holdt popup møder i en række byer i Gribskov Kommune. Vi har spurgt borgerne “Hvad er det vigtigste for jeres by?”. Hertil har vi lyttet og noteret så vi kan tage borgernes ønsker med i det kommende byråd. I Nytgribskov vil vi ikke lukke. Rostgårdsvej. Vi vil lytte til børn …

Continue Reading