Blog

Nej til dispensationer i forbindelse med Kirkestrædet i Gl. Annisse

I NytGribskov mener vi at den bevarende lokalplan i Gl. Annisse er vigtig og understøtter det særpræg Gl. Annisse har. NytGribskov har gennem hele forløbet været optaget af, at den bevarende lokalplan overholdes. Derfor glæder det os at Planklagenævnet ophævede og sendte den del af kommunens afgørelse af 19. september 2017, vedrørende facader og vinduer tilbage til …

Continue Reading
Blog

Positive vinde over Gribskov

Onsdag blev den toårige budgetaftale, der sidste år blev indgået af hele byrådet, fastholdt og arbejdet med at udvikle kommunen positivt fortsætter. Jeg vil selvfølgelig gerne takke mine kollegaer i byrådet for, at vi endnu engang i denne valgperiode beviser, at vi sammen tør udvikle vores kommune med nye boliger, veje, cykelstier, rundkørsler mm. Derudover …

Continue Reading
Blog

Cykelstier på vej

I aften afholdte Udvikling, By og Land lodsejermøde med de berørte lodsejere i forbindelse med anlæggelse af cykelsti mellem Helsinge og Valby.Det er glædeligt at vi nu udmønter en del af stiplanen samt, at der i budgettet er afsat penge til anlæggelse af yderligere stier i vores smukke kommunePernille Søndergaard, Formand Udvikling, By og Land

Continue Reading
Blog

4-dages arbejdsuge

NG stiller forslag om 4- dages arbejdsuge i Gribskov:I NytGribskov er vi hele tiden optaget af at udvikle vores kommune, og vi ved, at det bedst sker med dygtige og motiveret medarbejdere. Det kræver selvfølgelig et fokus på fastholdelse og tiltrækkelse af medarbejdere, og vi tror på, at en 4-dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere, …

Continue Reading