Gør ikke Folkeskolen til politisk kampplads

Knap har Trine Egetved sat sig i formandsstolen i børneudvalget igen, før folkeskolen igen bliver en politisk kastebold. Trods løfter fra både Venstre og Trine Egetved om at skabe ro på skoleområdet, så har de formået det modsatte igennem en helt udemokratisk proces om Ramløse skole. Lige nu lægges der politisk op til en principbeslutning uden inddragelse af skolebestyrelser, forældre, lokal råd eller medarbejdere og ledere på skolen.

Jeg har igennem dagen været i kontakt med flere i og omkring Ramløse skole, som er rystede over den magtarrogance, som Venstre og Trine Egetved ligger for dagen i denne sag. Hvis man ønsker at ændre noget så indgribende som skolestrukturen og skoledistrikterne, så skal man følge lovgivningen og de høringsfrister, som ligger heri. Tingene skal altså gå rigtigt til og lovgivningen skal overholdes, hvilket ikke er tilfældet i det fremsendte forslag.

I den konkrete sag vedr. Ramløse skole støtter nytgribskov op omkring et styrket samvirke mellem dagtilbud, skole og lokalsamfund i Ramløse med tæt samarbejde mellem dagtilbud og skole. Vi glæder os over, at Venstre og Trine Egetved Nu også kan se værdien af de attraktive lokalsamfund, som de blev beskrevet i sidste valgperiode. I nytgribskov mener vi, at det er afgørende at der sikres en inddragende proces samt at der følger den nødvendige økonomi med. Det er dyrere at drive 2 skoler end 1 skole på to matrikler. Det må byrådet anderkende, alt andet er userist og vil reelt betyde en lukning af skolen på den lidt længere bane. I nytgribskov ønsker vi lokale skoler i vores mindste samfund og vil sikre en bæredygtig økonomi omkring den enkelte skole.

Det ville have været ordentligt at høre skolens ledelse og bestyrelse om den handleplan, som de har udarbejdet ifm. det faldende elevtal på Ramløse skole og spørge dem, hvad de mener, der skal til at vende denne udvikling. I stedet vælger Vestre og Trine Egetved at fremlægge én løsning. Så runger det meget hult, når selvsamme politikere udtaler, at de har tillid til skolelederne og at netop skolerne er bedst til at løse de udfordringer, de står i.

I nytgribskov vil vi gerne se på den nuværende skolestruktur. Med skolestrukturen er der områder, der er styrket – herunder vores udskolinger, ungemiljøer og de faglige resultater – og så er der områder, som oplever udfordringer ved den nye struktur. Derfor er inddragelse af bestyrelser, forældre, ledelse og medarbejdere samt lokalsamfund helt afgørende, når vi skal ændre og udvikle vores skoler. Det må aldrig blive en politisk kampplads, som vi ser det nu. Det gavner hverken børnene eller medarbejdernes trivsel, hvilket er grundlaget for en god skole.

Hvis skolen, forældrene og lokalsamfundet mener, at en selvstændig Ramløse skole er svaret på de udfordringer, som man oplever, så er vi klar til en varig løsning – og ikke kun et pilotprojekt. Vi mener, at vi samtidig skal give Tingbakken og Blistrup samme muligheder og en tilsvarende proces.

Sisse Krøll Willemoes, nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *