GRUNDTANKER

Nye politiske udfordringer

nytgribskov partiprogram beskriver en række tværgående principper samt 4 politikområder, der står centralt i Gribskov Kommune.

nytgribskov er løftet ud af den ideologiske svøbe, hvilket betyder, at nytgribskov altid tager afsæt i, hvad der er bedst for borgerne i Gribskov Kommune på det givne tidspunkt. Der er altså ingen hellige køer eller fastlåste principper, der tvinges ned over alle sager og beslutninger, men derimod en nuanceret tilgang til de enkelte områder

De tværgående principper:

Borgerinddragelse 

nytgribskov ønsker at genoplive det aktive demokrati med aktiv deltagelse af kommunens borgere. Borgere skal inddrages på alle niveauer og områder. Det betyder at borgerinddragelse skal være en naturlig del af alle politiske processer frem til beslutningen.

Se borgerinddragelsesmodel her

Bredt samarbejde

nytgribskov ønsker at være formidler af det brede samarbejde i byrådet.

Nytænkning 

nytgribskov ønsker at lade lokale initiativer spire og give mulighed for, at udviklinger også kan starte indefra. Derfor nedsættes en række puljer. Puljerne har til formål at nytænke praksis og omsætte den gode ide til konkrete handling. Ligesom det gennem puljerne bliver muligt at arbejde eksperimenterende med udvikling af praksis på udvalgte områder.

En attraktiv kommune at bo i

nytgribskov vil hele tiden have fokus på at udvikle Gribskov kommune, så det er en god og attraktiv kommune at bo i og en kommune, der let kan tiltrække nye familier.

Nytænkning af udvalgsstrukturen

nytgribskov ønsker et politisk system, der er effektivt, smidigt og gennemsigtigt. Derfor lægger nytgribskov op til en modernisering af udvalgsstrukturen med færre politiske udvalg og flere ad hoc udvalg/temaudvalg.

Kort fra ide til handling 

nytgribskov ønsker en kommune, der kærer om iværksætteri. Den gode ide, skal understøttes og mødes med interesse og imødekommenhed. Erhvervslivet skal opleve kommunen som konsulent, der skal hjælpe med at få ting til at ske.

16 thoughts on “GRUNDTANKER”

 1. Ældreplejen har længe været skamplet på Gribskov Kommune. Kan I gennemskue, at kvalitet i ældreplejen IKKE er bestemt af, om leverancen udføres i privat eller i offentligt regi, men afhænger af, om der prioriteres kvalitet, både økonomisk og når der ansættes personale. Man får i sagens natur ikke sund gourmetmad i en pølsevogn. Det drejer sig om veluddannet personale, og betaling for tid til kvalitet. Mvh Sygeplejersken

  1. Kære Siddél tak for dit sprøgsmål. Vi er heller ikke slolte af den ældrepleje, som Gribskov leverer i dag. I nytgribskov er vi optaget af at få mere kvalitet på vores ældreområde. Det mener vi ikke at en hjemtagelse af alle ydelser nu vil hæve kvaliteten, da vi internt i kommunen ikke længere har kompetencer og ledelse til at varetage hele opgaven. Derfor mener vi,at en det giver god mening med en sund udliciteringspolitik. Det betyder ikke at alle områder er egnede til udlicitering og der bør for flere områder være et kommunalt alternativ. Derfor er svaret et både og. Samtidig er det afgørende at kommunen fører det fornødne tilsyn med de private leverandører, for at sikre at de lever op til de kvalitetsmæssige forpligtigelser de har budt ind på. Helt afgørende er det dog at kvaliteten vægtes højere end prisen når vi har med mennesker at gøre.
   Pernille Kromann Sams, nytgribskov

   1. Det lyder fornuftigt. Man skal så bare huske, at måle de offentlige ydelser med samme kvalitetsparametre, og sammenligne den reelle pris inklusiv eventuelle budgetoverskridelser.
    Jeg ved ikke, om det nogensinde vil lykkes, at undgå discountløsninger, som virker nødvendige for at få budgettet til at hænge sammen, men som på den lange bane koster både økonomi og kvalitet. Det er desværre en offentlig sygdom, at vælge billige løsninger, der aldrig kommer til at opfylde de forventninger, der er opbygget gennem politiske visioner.

 2. Hvad er jeres holdning til frie grundskoler og privatskoler? Bliver de støttet holdningsmæssigt på linje med andre initiativer i Gribskov?

  1. Vi mener at vi i stedet for at starte en kamp mellem de private skoler og folkeskolerne om børnene, så burde vi i stedet arbejde på at få flere børnefamilier til kommunen. Det kræver en stærk lokalforankret folkeskole og kvalitet i vores velfærdsydelser, og så skal vi udstykke jord og sikre varierede boligformer, så det er attraktivt at bosætte sig i Gribskov. Så for os er det ikke et valg mellem enten private eller Folkeskoler.

 3. Jeg overvejer seriøst at give jer min stemme. Jeg er bare stadig usikker på, om I er for meget til fællesskabet/humanisme, og for lidt fokuserede på muligheden for det individuelle valg. Hvis jer spørger på gammeldags manér…er I så røde, blå eller grønne, eller måske en blanding?

  1. Hej Sissel
   Vi definere nytgribskov som et grønt midterparti, men det giver ikke så meget mening, at tale om blokpolitik, når det handler om lokalpolitik. Jeg kan sige det på den måde, at vi er optaget af lokale løsninger. Det betyder blandt andet at vi ikke er ideologiske i forhold til om det skal være privat eller offentligt, men at det skal være værdifuldt for dem, som bor i lokalsamfundet. Det at der er reelle valg for alle borgere, har betydning for os. Og så er dialogen omkring lokale og individuelle løsninger væsentlige. Vi tror på, at vi skal udvikle unikke lokalsamfund og bære borgernes øsnker ind i byrådet. Jeg håber det gav lidt afklaring.
   Mange hilsner Sisse Krøll Willemoes

 4. Hvilke områder mener nytgribskov skal være udliciteret i fremtiden.
  Er der områder som i dag er udliciteret, som nytgribskov ønsker tilbage på kommunale hænder,
  jeg har læst jeres indlæg vedr bedere kontrakt styring,tilsyn mm. så den behøver i ikke komme med igen.
  Sidst men ikke mindst
  går i ind for motorvej helt til Helsinge, og hvor seriøst vil i arbejde på det, hvis i altså går ind for det.

 5. Tak for svar. Jeg tænker ikke blokpolitik, når jeg bruger etiketterne rød, blå og grøn, men mere et udtryk for en holdning når der tolkes og findes løsninger.
  Er fiaskoen med hjemmeplejen grundet i skift til private virksomheder, eller i det beløb virksomheden betales fra offentlig side?
  Er løsningen på flugten fra folkeskolen, at tvinge folk tilbage til folkeskolen, ved at gøre det sværere og dyrere at have børn i privatskoler, eller er det at lave folkeskolen attraktiv og højne kvaliteten, så den stemmer overens, med det forældre ønsker for deres børn: Tryghed uden mobning, højt indlæringsniveau tilpasset det enkelte barn, lavere klassekvotient.
  Hvor findes løsningen på at højne kvaliteten i ældreplejen, børneinstitutionerne og skolerne, og samtidig skabe et attraktivt forretningsliv, flere lokale arbejdspladser(kunne give mere tid i hjemmet) , interessant kulturliv, en smuk nationalpark der tiltrækker turister, og en god mulighed for sport og motion?
  Rød, grøn eller blå har meget forskellige måder at finde økonomien, til alt det vi gerne vil. I nævner fundraising som en indkomst, men er det ikke en usikker post, eller har I faktisk undersøgt muligheden?

  1. Hej Sissel
   Mht til finansiering, så har vi i nytgribskov i forbindelse med budgetvedtagelsen stillet et ændringsforslag, der indeholdt et andet budget. Her kradsede vi udelukkende i overfladen på de prioriteringer, som V, DF og C havde lavet – og fandt herved midler til gennemførsel af de politiske ønsker vi har. Det gjorde vi bl.a. ved at lave anlægsinvesteringer i bl.a. energirenovering, som nedbringer driftomkostningerne på de kommunale bygninger. Det er midler, som vi kan trække direkte over i velfærd eller service uden at det påvirker det såkaldte serviceloft. Derfor er vi ikke så nervøse for finansieringen. Mht. fundraising, så kan ve se at andre kommuner lykkedes lang bedre end Gribskov med at få penge fra EU og diverse fonde og puljer. Derfor er der et potentiale i fundraising, som vi skal bringe i spil. Så spørger du konkret om to ting:
   – vi mener, at de store udfordringer vi ser med ældreplejen i dag skyldes, at pris vægtede højere end kvalitet i det sidste udbud. Vi får hvad vi betaler for – og Gribskov er den kommune i landet, der anvender færrest midler på ældre. Derfor skal vi ved et nye udbud sikre, at kvalitet vægter højere end pris og sikre, at der er et reelt frit valg inden for de forskellige ydelser. Derfor skal vi også på nogle områder oprette et kommunalt alternativ til den service, som er udliciteret.
   – det du kalder flugten fra folkeskolen løser vi ved, at gøre vores skoler mere attraktive. Det handler ikke om at gøre det frie valg sværere for forældrene, men at gøre det mere attraktivt at vælge den lokale folkeskole. Og så skal vi skabe en større tilflytning af børnefamilier til kommunen, så vi ikke skal slås med privatskolerne om de få børn, der pt er i Gribskov.
   MH Sisse Krøll Willemoes

 6. I nogle af de programmer der har været dels på p4 eftermiddag og ugeposten har i talt om at arbejde hen over midten af byrådet bl.a. kollektiv trafik, ældrepleje sidst men ikke mindst børn og unge område vores nuværende Borgmester Kim Valentin sagde at der var tilført 48 mil til børn og ungeområdet, hvad vil i gøre for at rette op på den manglende indsats på specielt dette område?
  For tiden virker det som om at Gribskov vil gøre alt for at få flere Private skoler og dermed også færre offentlige skole er det den rigtig vej at gå i jeres optik?

  1. Kære Peter, tak for din kommentar og spørgsmål. De midler der er tilført til børneområdet er udelukkende tilført til det specialiserede område. Vi mener, at der er nødvendigt at tilføre midler til almenområdet for at vende den negative spiral vi er inde i på børneområdet nu. Vi har stigende udgifter på specialområdet. Derofr vælger flertallet at spare på almenområdet og tilføre dem til specialområdet. Hvis det stod til os, så investerede vi massivt i almenområdet, så der blev flere hænder og mere tid til omsorg, støtte og læring for børnene. På den måde vil vi sikre, at børnene får den hjælp de skal her – i stedet for først at tilføre midlerne, når det er blevet så slemt, at vi er nødt til at arbejde med dem i specialområdet. Derfor er vil vi opnormere vores dagtilbud med flere pædagoger, vi vil tilbagerulle de massive besparelser, C, V og DF gennemførte på skolerne.
   I forhold til dit spørgsmål vedr. privatskoler vs folkeskoler, så mener vi, at det er vores opgave i Byrådet at sikre kvalitet i folkeskolerne. Det vil være den rigtige vej at gå.

   Mange hilsner
   Sisse Krøll Willemoes

 7. Jeg læste med glæde, at I vil arbejde for at reetablere en busforbindelse til Hillerød fra Esbønderup/Esrum. Hvordan forholder det sig med planlægning af cykelstier i det, der i en tidligere plan er kaldt ‘the missing link’ dvs. strækningen langs Frederiksværksvej mod Mårum station samt langs Gillelejevej mod Nødebo/Hillerød? Børn, unge – og voksne for den sags skyld – har ud over bilen, ret begrænsede muligheder for at færdes sikkert rundt, med mindre de tør risikere liv og lemmer på cykel på stærkt trafikerede landeveje. Er dette noget I som parti har planer om at arbejde for, og er det i det hele taget et område, som har nogen politisk prioritet? Jeg har simpelthen ikke kunne grave noget aktuelt info frem om lige præcis dette…

 8. Tak for jeres store og seriøse indsats for at skabe mulighed for positiv forandring i Gribskov. Jeg vil nu gå ned og give jer min stemme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *