Har Gilleleje brug for et nyt museum?

Skal vi have et Okt43-museum i Gilleleje? Hvis vi spørger et flertal i byrådet (V, C, DF), så svarer de uden tvivl ja – og det er før de har deltaget i borgermøde og hørt Gillelejes borgere og museumsforeningen holdning og tanker om et museum om hændelserne i Gilleleje i oktober 1943.

I nytgribskov mener vi, at der er en lang række spørgsmål, som skal afklares inden vi tager stilling til, om Okt43-museum vil gavne Gilleleje. Derfor fik vi på byrådsmødet i mandags (06.03) udskudt en realisering af museet ved at sende handleplan til turismestrategien til fornyet behandling. Den er nu udskudt, til vi har hørt borgernes tanker om muligheder og bekymringer på det planlagte borgermøde (14.03). Ellers ville borgermødet jo være rent teater og spil for galleriet.

Når vi taler Okt43, så er der en række spørgsmål, der rejser sig, som vi mener, at vi skal have afklaret inden vi beslutter realisering af museet. Det drejer sig bl.a. om:

  • Hvor skal Okt43-museet placeres?
  • Parkeringsforhold
  • Placering af de nuværende genstande fra Gilleleje Museum, som lige nu ligger i papkasser i Stæremosen
  • Sikkerheden omkring en jødisk attraktion
  • Udvikling af Museumsforeningens aktiviteter

Og så savner vi en reel inddragelse af borgerne i Gilleleje samt museumsforeningen. Ikke i forhandlinger med som ligeværdige parter ift. udviklingen af museumstilbud i Gilleleje.

Nytgribskov afholdt sammen med Socialdemokratiet et borgermøde om museum og efter dette møde står det klart for os, at der ikke skal bygges et nyt og stort museum på Østergade, men at vi i stedet skal udvikle museumsgrunden med nogle af de oprindelige tanker, som Gilleleje museum tidligere har udtrykt. Her kan historien om jøderne i Gilleleje evt. indgå som en del af udstillingen. Hvis vi skal have et Okt43-museum i Gilleleje, så skal vi finde en attraktiv og hensigtsmæssig placering, hvor der er mulighed for at etablere et spektakulært museum i arkitektur af høj kvalitet og med en placering, som sikre gode adgangshold og ikke belaster den gamle bydel i Gilleleje. I nytgribskov kan vi se muligheder i et Okt43-museum, men placeringen er for os helt afgørende og at der har været en reel borgerinddragelse inden de væsentligste beslutninger træffes.

Sisse Krøll Willemoes, Medlem af Kultur og Idrætsudvalget, nytgribskov

One comment

  1. Placeringen er jo meget vigtig a.h.t adgangsforhold, P-forhold etc., hvorfor det måske var en ide at bruge det gamle postkontor på Stationsvej som museum? Da P-forholdene jo i det nye Kulturbro-center nok er for småt, skal der vel alligevel tænkes nyt m.h.t. flere P-pladser i dette område. Der har tidligere været røster fremme om, at bruge noget af Møllegårdsgrunden til P-pladser.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *