Hvem er vi?

Nytgribskov er din lokale stemme i Gribskov. I 2017 blev Nytgribskov byrådets 2. største parti og Nytgribskov bestrider i dag borgmesterposten. Danmark har mange lokallister, Nytgribskov er en af de største, og er bygget op med en årlig generalforsamling hvor der vælges en bestyrelse (Se nedenfor) der arbejder med det organisatoriske samtidig med at byrådsgruppem fastsætter den politiske linje. Der bliver holdt forskellige politiske møder, hvor medlemmerne sammen med byråd og bestyrelse, drøfter politiske sager og fremtidens Gribskov. Nytgribskov blev stiftet i 2012.

Nytgribskov har seks pladser i byrådet. De varetages af:

Anders Gerner Frost

Borgmester

Formand for økonomiudvalget

 

Morten Ulrik Jørgensen

Formand for Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi

Medlem af Økonomiudvalget samt Udvikling, By og Land

 

 

Pernille  Søndergaard

Gruppeformand

Formand for Udvikling, By og Land

Medlem  Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi

 

Jesper Behrensdorff

Medlem af økonomiudvalget, udvikling by og land, samt Kultur, erhverv og oplevelsesøkonomi.

 

 

Pernille  Kromann Sams

Næstformand for ældre, social og sundhed

Medlem af temaudvalget

 

 

Morten Klitgaard

Næstformand for Børn, familie og idæt samt medlem af Ældre, social og sundhed og beskæftigelse og unge.

 

 

 

Tonny Nalepa Jensen

  1. Medlem af Børn, Idræt og familie, udvikling, by og land, samt temaudvalget.

 

 

Bestyrelsen består af følgende:

Formand: Henriette Ifanger

Næstformand: Astrid Recinella

Medlem: Keld Brian Hansen

Medlem: John Nielsen

Suppleanter:

Oddny Hammer Schmidt

Nana Bryder