Alan Nielsen

FAKTA

Bopæl:

Stilling:

Alder:

Målsætninger:

nytgribskov skal som lokalt parti være talerør for borgerne i Gribskov kommune og på baggrund af borgerdeltagelse varetage lokalsamfundenes interesser i byrådet, uden at ligge under for lands-partipolitiske ideologier.

Jeg vil søge Borgerdeltagelse og det brede Samarbejde.

I nytgribskov vil jeg arbejde for, at kommunens borgere får medindflydelse og inddrages i processen inden beslutningerne træffes. Jeg vil de brede løsninger, være kompromisøgende og dyrke samarbejdet på tværs af partierne og kæmpe for, at flest muligt af kommunens borgere bliver tilgodeset.

Det der optager mig mest er:
  • Den trafikale infrastruktur i kommunen.
Jeg har et ønske om:

1) at få etableret et net af cykelstier på tværs af kommunen, så Gribskovs borgere kan transportere sig sikkert i skole og på arbejde på cykel, skærmet fra de store veje. At skabe cykelruter mellem de store kulturinstitutioner og andre seværdigheder til glæde for kommunens borgere og turister.

2) et vejnet af høj kvalitet med sikre og overskuelige løsninger i kryds.

3) bedre og oftere busforbindelser ud i landsbyområderne. En styrkelse af den kollektive trafik.

  • Grøn energi og en klimavenlig kommune

Jeg har et ønske om en bæredygtig kommune både med hensyn til nybyggeri, renoveringer og energiforbrug. Oliefyr skal udfases i hele kommunen, og energiforsyningen i de små samfund skal sikres med fokus på omstilling til vedvarende energi.

  • Turisme – Kysten er vores nerve

Kysten, havet og strandene skal med kystsikring og sandfodring gøres attraktive og brugervenlige for alle kommunens borgere samt for sommerhusejere og turister.

Jeg drømmer om et centralt placeret vandrehjem i kommunen og rutebåde langs kysten, der binder Tisvildeleje, Gilleleje og Dronningmølle sammen med anløbsbroer ved f.eks. Heather Hill og Munkerup Hus, samt en rutebåd til Sverige.