Alan Robert Nielsen

FAKTA

Bopæl: Dronningmølle

Stilling: Kostskolelærer

Alder: 54 år

3 målsætninger
Vi skal cykle i Gribskov

Der skal etableres et net af cykelstier på kryds og tværs af kommunen. Gerne rekreative stier langs vandløb eller markskel. Langs større veje mellem de større byer. Laves sikre skoleveje

Etablere mødesteder for børn, unge, familier og voksne med henblik på at styrke de lokale fællesskaber.

Skabe grobund for fællesskaber. Skabe rammer, hvor kommunens borgere kan samles (mødes) omkring fælles interesser og udendørsaktiviteter omkring i kommunen. F.eks. en naturlegeplads, små legepladser på offentlige arealer (ved plejehjem), udendørs forsamlingshuse, skaterbane eller lign. evt. indendørs i lagerhal. Støtte initiativer vedr. sportsklubber: basket, softgun,.. Diskotek/klub muligheder for fest og dans

Styrke turismen – gør kysten levende

Etablere et vandrehjem evt. i pyramiden. Vi skal støtte op om mindre lokale initiativer, f.eks  tur-sejlads langs kysten til Munkerup, Hornbæk?, Rågeleje, Tisvilde, Heather Hill.. evt. sejlads til Sverige (Mølle). Etablere anløbsbroer. Pleje vores strande – toiletter, sand, beachvolley, petanque. Stationen skal shines op – cafe, kiosk, legeplads.

 

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *