Camilla Woller-Nielsen

FAKTA:

Bopæl: Ramløse

Stilling: Områdeleder på plejecenter

Alder: 49 år

Målsætninger:

Grundlæggende har vi i Danmark et princip om, at der skal være let og lige adgang til behandling i vores sundhedssystem. Alle burde tilbydes det samme, men det er bare ikke altid det der sker. Samarbejdet mellem kommune og region er udfordret og der er plads til forbedringer i forhold til det samlede patientforløb. Med et sundhedsvæsen bestående af forskellige sektorer og mange faggrupper, er der behov for at forbedre samarbejdet på tværs
at sektorer med det formål at arbejde hen imod samlede patientforløb også når det drejer sig
om personer med demens, misbrug eller er psykisk sårbare.

Jeg vil derfor kæmpe for:
Selvom et menneske har en demenssygdom, har vedkommende brug for
sundhedstilbud og behandling.
I dag har mennesker med demens svært ved at få adgang til sundhedstilbud og behandling
såsom psykologhjælp, tilsyn fra psykiater samt tilsyn ved speciallæge.  Den pårørende har
svært ved at få den fornødne hjælp fra kommunen, hvilket betyder at såvel borgerens som
den pårørendes værdighed falder og begges livskvaliteter forringes. Jeg vil kæmpe for, at der
gives den fornødne hjælp og information fra fx demenskoordinator, psykolog samt at adgang
til øvrige behandlingstilbud øges. Jeg ser et særligt behov i at styrke de pårørendes viden
gennem strukturerede pårørendeuddannelser og pårørendegrupper.

Selvom et menneske har et alkoholmisbrug eller anden form for misbrug har
vedkommende behov for udredning og behandling hvis der opstår sygdom
I dag hænder det ofte, at et tidligere misbrug overskygger den sygdom borgeren lider af nu.
Depression og psykisk sygdom overses også ofte og dermed tages der ikke hånd om
eventuelle behandlingsmuligheder, hvilket betyder at borgerens livskvalitet forringes og
værdigheden falder drastisk.  Det tværfaglige samarbejde mellem kommune og psykiatrisk
hospital nedprioriteres og til tider besværliggøres til stor gene for borgerne. Jeg vil kæmpe for
at samarbejdet mellem kommune og psykiatrisk afdeling opprioriteres og jeg vil kæmpe for
lighed i sundhed for alle.
Selvom vi bor på landet, skal der være mulighed for akutbehandling. Jeg vil kæmpe for at
der kommer akutklinikker både i Græsted og Frederiksværk samtidig med at akutklinikkerne
i Helsingør og Frederikssund bevares.
Nedlæggelse af 1813 og tilbage med vagtlægeordningen