Cannot Kroner

FAKTA

Bopæl: Helsinge

Stilling: Cand.psych. specialist i børnepsykologi

Alder: 67 år

3 målsætninger
Et grønt Gribskov

I nytgribskov vil vi videreudvikle Gribskov kommune som klimakommune.

Jeg sidder i plan- og miljøudvalget og teknisk udvalg og har derfor været tæt på arbejdet med udformningen af energistrategien, planstrategien og den ny kommuneplan samt klimasikring og vandplaner. Det handler om at undgå de ødelæggende konsekvenser af det voldsomme ressourceforbrug og de menneskeskabte klimaforandringer.

Vi skal satse på at nedbringe CO2 udslippet i kommunen, udfase de fossile brændsler og øge/optimere den vedvarende energi. Endvidere at løse de store affaldsproblemer på en klog og innovativ måde, så vi kan genskabe, skærme og bevare naturen.

Børnenes Gribskov

I nytgribskov vil vi sætte fokus på at få ændret udviklingen med det faldende børnetal.

Vi skal skabe en attraktiv kommune, der tiltrækker børnefamilier, fordi børne- og unge-politikken og familiepolitikken giver mulighed for optimalt fungerende institutioner og skoler, hvor børn og unge trives og udvikler sig fagligt, socialt og personligt.

Det kan og skal ske i de planlagte børnebyer, der er lokalt forankrede, ved rullende skolestart og ved et tæt samarbejde mellem alle i de lokale samfund.

Jeg sidder i børneudvalget og har været involveret i beslutningen om og implementeringen af den ny skolestruktur og de mange nye tiltag i øvrigt på børne- og ungeområdet.

I forbindelse med den nye folkeskole-/læringsreform vil jeg have fokus på sundhedsundervisningen for børn. Arbejdet med viden om det sunde liv skal tidligt ind i undervisningen og også gennemføres i praksis.

Ældreressourcerne i Gribskov

I mange år har holdningen til ældre mennesker/pensionisterne i vores samfund været, at de var en ”ældre-byrde” – de ydede ikke længere, kunne ikke bidrage til fællesskabet, men kunne nyde deres otium og var derved en omkostning for velfærdssamfundet.

Når vi så bliver flere ældre (store årgange og længere levetid) opfatter flere, at ”ældre-byrden” bliver tungere og tungere = stadigt stigende udgifter til ældreområdet.

I nytgribskov ser vi de ældre som en ressource, netop fordi sundhedstilstanden er blevet bedre, dermed også energien og kræfterne til et langt mere aktivt ældreliv.

De ældre – 60+ ‘erne –  kan og vil bidrage til fællesskabet på rigtig mange områder og vil derfor ikke blive en belastning for kommunens økonomi.

Jeg vil i nytgribskov arbejde for inddragelsen af de ældres ressourcer i de kommunale aktiviteter.

 

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *