Henny Green

FAKTA:

Bopæl: Dronningmølle

Stilling: Arkitekt. cand. arch., selvstændig

Alder: 68 år

Målsætning:

Samskabelse indenfor kultur og bæredygtig turisme

Født og opvokset på Frederiksberg.

Nysproglig student fra Frederiksberg gymnasium.

Uddannet som arkitekt indenfor Bygningskunst fra Kunstakademiet i København i 1980.

Har arbejdet på forskellige tegnestuer, især indenfor byfornyelse på Frederiksberg og i København.

Sideløbende med arbejdet har jeg været politikker i Arkitekternes Fagforening, medlem af bestyrelsen, og leder af overenskomstforhandlingerne i 1996 – 1999.

Flyttede til Dronningmølle i 1998.

Har arbejdet som selvstændig arkitekt og fra 2008 været tilknyttet Munkeruphus.

Er formand for Dronningmølle og omegns Borgerforening.

Formand for TurismeErhvervsNetværket i Erhvervscenter Gribskov.

 

Jeg ser så mange værdier i Gribskov kommune, i de historiske landskaber og byer, i kunsten som bl.a. kan ses på Munkeruphus og Tegners Museum, alt sammen kan give turister gode oplevelser med videre. Disse værdier vil jeg gerne være med til at fremhæve og bevare. 

 

I Byrådet vil jeg arbejde med kulturelle værdier og med begrebet samskabelse for at styrke lokale ejerskaber.

 

  1. Et mål er at sikre Munkeruphus stabilitet, som kan give stedet mulighed for at udvikle nye udstillingsarealer.
  2. Genoptage projektet til at udbygge Tegners Museum med en publikumsafdeling.
  3. Arbejde for at der i Dronningmølle indrettes et Landsbykulturhus, som et fælles projekt for byen og til nytte for turister til områdets mange kulturelle oplevelser.