Malene Schwab Holm

FAKTA

Bopæl: Dragstrup

Stilling: Sygeplejerske

Alder: 42 år

3 målsætninger
Overordnet fokus på forebyggelse og sundhedsfremme:
Ældreområdet: mere fleksibilitet

Visitering af hjemmeplejen skal nuanceres. Borgeren skal i højere grad have mulighed for at til/fravælge tilbud og der skal et øget fokus på sociale og psykiske behov.

Ældre og syge hjælpes til selvhjælp(hverdagsrehabilitering) for at opnå bedre livskvalitet og undgå unødige hospitalsindlæggelser.

Børn og unge: Kost og bevægelse

Alle børn skal motionere/røre sig dagligt ex undervisning/læring i bevægelse, flere cykelstier i kommunen, undervisning i kostens betydning for kroppen, tilbydes sund og ernærings rigtig kost i daginstitutioner, skole, FO og idrætsklubber.

Gribskov – en attraktiv kommune

Udnytte kommunens skønne natur og ressourcer bl.a. med fokus på kystbyer og kyststrækninger ved at skabe et levende miljø for såvel turister som herboende.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *