Morten Klitgaard

FAKTA 

Bopæl: Blistrup

Stilling:

Alder:

Målsætninger:

Jeg hedder Morten Rohde Klitgaard og stiller op som kandidat i Nyt Gribskov til kommunalvalget 2017. Jeg bor i Blistrup sammen med min hustru Mille og vores 2 drenge Andreas og Niclas på henholdsvis 10 og 15 år.

Jeg arbejder i FOA Nordsjælland som faglig sagsbehandler. I min fritid er jeg fodboldtræner i Helsinge Fodbold. Ydermere bruger jeg min fritid på at engagerer mig i det politiske liv i Gribskov kommune, hvor jeg er formand i partiet NytGribskov og 1. suppleant i byrådsgruppen.

Min motivation for at stille op til kommunalvalget 2017:

 

Jeg tror på at jeg med mit store engagement og interesse i det politiske liv, kan gøre en forskel for vores kommune, sammen med mine partifæller og jer borgere. Jeg har stor indsigt i kommunens strategier og via mit arbejde som faglig sagsbehandler, møder jeg mange borgere og ikke mindst ansatte i Gribskov kommune.

Jeg har fingeren på pulsen og kan bidrage med nytænkning, så Gribskov kommune kan blive alles kommune.

 

Større borgerinddragelse

 

Jeg vil være med til at skabe et fundament, som giver større borgerinddragelse i kommunen. Det er jer som bor her, det er jer som stemmer på os, så derfor er det også jer, som skal have en stemme i de politiske beslutninger. Vi har borgere i vores kommune, som brænder for deres arbejde, for deres lokalsamfund, som gerne vil lyttes til og det vil jeg og NytGribskov være en del af.


Gribskov kommune skal have et byråd, som tør og har mod til at inddrage borgerne i beslutninger; beslutninger som også vedrører dem.
Jeg vil som kandidat arbejde for, at borgerne føler sig inddraget og hørt, når der skal tages beslutninger i kommunen. Vi skal have byrådet tilbage til borgerne. Sammen kan vi gøre en forskel.

 

En styrkelse af idrætten i vores kommune

 

I Gribskov Kommune har vi mange idrætsforeninger, som gør et stort stykke arbejde. Der er mange som dyrker idræt af forskellig genre og dette skulle gerne fortsætte. Med et løft at vores foreninger, kan vi skabe grobund for at endnu flere vælger at melde sig ind. I 2015 så vi hvordan det politiske virke samt stor borgerinddragelse, kan være med til at gøre en forskel. Med en stor ny springhal, har vi formået at sætte Helsinge på landkortet. Og faciliteter gør en forskel for vores bysamfund. Sammen kan vi løfte idrætslivet til nye højder, ved at udvide de nødvendige faciliteter det kræver at gøre idrætten endnu mere interessant. Jeg vil være med til at løfte dette område i samarbejde med de lokale foreninger, fra tankestreg til udførelse af et færdigt projekt.

Alle skal have de bedste betingelser for at dyrke idræt og sport i vores kommune og det kræver ihærdighed og ikke mindst faciliteter, der imødekommer de behov der måtte være i de forskellige foreninger i kommunen.

 

Øget normeringer i dagtilbud og en styrket social indsats samt efteruddannelse af det pædagogiske personale.

 

Et område som jeg brænder særligt meget for, er børneområdet. Jeg har både som pædagog i kommunen og som forældre oplevet dette på tætteste hold. Børneområdet er år efter år udsat for store besparelser. Hvis jeg bliver valgt ind i byrådet, vil jeg målrette mit arbejde efter at få flere midler, herunder ressourcer til at styrke vores kommunale daginstitutioner; særligt bedre normeringer kan være med til at imødekomme de øgede krav til pædagogisk dokumentation og ikke mindst at lægge et godt fundament for vores små samfundsborgere, således at de får et rigt og godt børneliv, med nærværende voksne som kan udvikle deres potentialer på bedste vis. Ydermere kan tilførte midler til børneområdet, give mulighed for efteruddannelse af det pædagogiske personale, så vi i Gribskov kommune tilbyder institutioner med bred viden og med pædagogiske kvaliteter, som kan rumme og imødekomme alle børn, uanset deres forudsætninger. Børnelivet skal prioriteres.