Morten Rohde Klitgaard

FAKTA

Bopæl: Blistrup

Stilling: Fællestillidsmand på børneområde for FOA

Alder: 29 år

3 målsætninger
Større borgerinddragelse

Gribskov kommune skal være kendt for have et byråd, som tør at inddrage borgerne i de forskellige beslutninger. Jeg vil som kandidat arbejde for, at borgerne føler sig inddraget og hørt, når der skal tages beslutninger i kommunen. Vi skal have byrådet tilbage til borgerne.

Og hvordan gør vi så dette? Jeg vil i min valgkamp lytte mig ti,l hvordan jeg kan være med til at få byrådet mere ”borgervenligt” En måde jeg mener, vi kan få mere borgerinddragelse, er ved at de høringssvar som kommer ind, når der skal tages beslutninger i byrådet, også afspejler den endelig aftale, så de berørte parter  i støre grad kan se deres indflydelse gældende i den endelig aftale.

Jeg mener, at vi som parti og som borger i kommunen har et ansvar for at udbrede vigtigheden af borgerinddragelsen i en kommune som vores.

De unges Gribskov (15-25 år)

Jeg mener, at vi skal gøre noget mere for de unge. Her skal vi kigge på, om der kan oprettes boliger som reelt er til at betale for unge på SU, og kan vi reelt matche de krav, som de unge stiller til vores kommune ?

Jeg mener, at vi skal kigge på de nuværende tilbud, og om vi reelt tilbyder de unge det, som de har brug for, f.eks uddannelser, socialt og sportsaktiviteter.

Har de unge realt gode nok muligheder for at komme på uddannelse i andre kommuner? Jeg mener, at vi skal understøtte de unges mulighed for at komme til uddannelser i andre kommuner. Så vil Gribskov være mere attraktiv for de unge, så de blive boende i kommunen.

Nytænkning

Jeg vil arbejde på, at vi får afsat flere midler til, at kreative borger kan få mulighed for at søsætte nye projekter og at vi som kommune bliver kendt for at støtte iværksættere og andre kreative tiltag. Det er vigtigt for vores kommunen, at vi tør og lade ideer blomstre. Hvis vi vil blive ved med at have lokale virksomheder, så skal der være støtte fra det politiske bagland til at nye projekter kan komme til verden. Dette vil jeg aktivt gå ind, hvis jeg bliver valgt til byrådet. Vi må ikke være bange for at give støtte til helt anderledes tiltag – end det vi kender i dag.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *