Nana Kristine Bryder

FAKTA:

Bopæl: Tibirke

Stilling: Projektleder og foundraiser

Alder: 47 år

Målsætninger:

Aktive medborgere skaber fremtidens velfærd. De spiller en unik og vigtig rolle i forhold til udsatte borgere og udgør i det hele taget et kæmpe potentiale fremadrettet. Fordi de kan, fordi de vil og fordi udsatte borgere har brug for dem.  Men det potentiale har svære vilkår så længe relationer imellem kommune og civilsamfund beror på tilfældig god kemi som det er tilfældet i Gribskov Kommune i dag. Der er brug for omskoling og for mod til at eksperimentere med nye måder at udvikle og samarbejde på. Der er brug for en kommune som i højere grad fungerer som en proaktiv støtte og en kollegial partner i samarbejdet med civilsamfundet på velfærdsområder. Hele vejen fra udvikling til drift af projekter og tiltag.

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet antropolog og har arbejdet med samtænkning og tværfaglig projektudvikling og -ledelse i ind og udland de sidste 23 år. Senest som uddannelsesleder på forsvarsakademiet og som projektleder og fundraiser i Frivilligcenteret i Græsted. I Græsted har jeg blandt andet fundraiset og drevet et treårigt satspuljeprojekt Grib Dagen – Forbedring af livsvilkårene for pårørende til mennesker med en demenssygdom.

Jeg stiller op til kommunalvalget fordi jeg mener at kommune og civilsamfund aktivt skal skabe velfærd sammen og ikke hver for sig.

Hvad vil du arbejde for i byrådet?

Jeg vil arbejde for at afstanden imellem kommune og borger mindskes

–          Fordi det er en forudsætning for at få succes med aktivt medborgerskab

 

Gribskov Kommune skal implementere et fælles internt værdisæt for borgerinddragelse

–          Fordi det ikke er nok, at fremtidens velfærd beror på tilfældig god kemi mellem frivillig og kommunalt ansat

 

Jeg vil skabe fællesskaber på tværs af alder

–          Fordi vi skal forebygge social isolation og ensomhed for alle mennesker