Pernille Kroman Sams

FAKTA:

Bopæl: Annisse Nord

Stilling: Funktionschef i Region Hovedstaden

Alder: 38 år

Målsætninger:

Fordi alle har brug for omsorg

 

Hvem er jeg?

Jeg er 38 år, gift med Henrik, mor til to piger på 8 og 11 år, opvokset i Gl. Annisse og bor i Annisse Nord. Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet indenfor sundhedsområdet i 14 år, som sygeplejerske, med ledelse de sidste 8 år indenfor både det private – og det offentlige sundheds- og handicapområde.

Jeg har altid brændt for at kunne gøre en forskel for de mennesker jeg har haft ansvaret for. Gribskov kommune er min kommune og jeg syntes at ældreplejen er på vej i en forkert retning og jeg ønsker at være med til at sætte en ny kurs. 

Jeg mener at der er behov for at skabe en større sammenhæng i ældreplejen, der skal være kendt for kvalitet, sikkerhed og omsorg.

Vil vi have mere af det samme eller vil vi noget nyt, der sikrer at vi får skabt de rammer og resultater vi ønsker. Ikke flere besparelser på ældreområdet – Fordi alle har ret til et værdig ældreliv

Fordi alle har ret til et værdig ældreliv

Fordi de ældre i Gribskov skal have medbestemmelse i eget liv

Fordi alle ældre skal kunne føle sig trygge

Fordi livskvalitet er noget vi skaber rammerne for i fællesskab

Fordi alle har brug for omsorg

 

3 målsætninger

Vores ældrepleje skal kendes på kvalitet, sikkerhed og omsorgen i plejen af kommunens ældre – og plejekrævende borgere

Social –og sundhedsområdet i Gribskov skal være et forgangseksempel for andre kommuner.

Vi skal kendes på omsorg og kvalitet og ikke på udbud og besparelser. Vi skal have en ældrepleje, som vi alle kan være stolte af og trygge ved. Pleje og behandling skal være af høj kvalitet, og udføres af fagligt rustede medarbejdere.

Plejeområdet skal lægge en langsigtet rekrutterings og uddannelses strategi, som kan sikre at vi kan tiltrække -, uddanne – og fastholde fagligt kompetent plejepersonale.  

Kommunen skal sammen med borgere, pårørende, ældrerådet og øvrige interesseorganisationer være engagerede og nærværende i den kontinuerlige evaluering og kontrol med at leverandørerne løser alle visiterede ydelser til den kvalitet de ældre -, og kommunen forventer. Vi skal mødes og medinddrage hinanden så vi kan gøre det endnu bedre, og ændre retning hvis tingene er ved at bevæge sig i den forkerte retning.

Ældremaden skal være indbydende, af høj kvalitet og lavet af lokale råvarer

Maden skal leveres til plejecentrenes egne køkkener af lokale råvarer. Maden skal laves med omsorg, og tilberedningen sikre at indhold af vitaminer og mineraler bevares.

Plejecentrene skal danne rammen om det gode måltid, hvor duften af hjemmelavet mad vækker appetitten. Det fælles måltid skal være et tilbud til alle kommunens borgere på alle kommunens centre.

Vi skal forebygge ensomhed blandt de ældre – og det kan vi blandt andet gøre ved de fælles måltider.

 

 

Sammenhæng på tværs af plejen skal skabe tryghed og højne patientsikkerheden

Det er et fælles ansvar at skabe sammenhæng på tværs af ældreplejen. En vision og strategi på ældreområdet er afgørende for at vi tænker hele vejen rundt om den ældre medborger. Det gælder for sygeplejen, hjemmeplejen, madservice, de forebyggende hjemmebesøg, rehabilitering og myndighedsudøvelse .

Det skal være trygt at være ældre og have brug for at modtage hjælp. Vi skal sikre den værdige ældrepleje, hvor kvalitet, sammenhæng i plejen, medindflydelse samt at mad og ernæring er grundstene.