Mere frihed til skolerne 

Nytgribskov ønsker at den enkelte skole får større mulighed for at tilrettelægge skoledagen ud fra lokale ønsker og behov – herunder også skoledagens længde. Vi mener, at forældre og

skolerne skal definere, på hvilke områder skolen skal have mere frihed eller større beslutningskompetence. Det er jo forældrenes og ikke politikernes skole.

Samtidig fortæller bl.a. skolebestyrelserne os, at skolen i Gribskov mangler en klar vision. Der er ingen retning og ingen tydelig ledelse på området. Visionen om børnebyer, attraktive lokalsamfund og et sammenhængende børneliv er blevet droppet af Kim Valentin (V) og Trine Egetved (C), men uden at de har givet skoleområdet en ny retning eller vision. Det efterlader skolerne retningsløse og vores lokalsamfund uden den nødvendige prioritering. Området står lige nu uden ledelse, uden vision og uden en klar retning. Det kan vi ikke være bekendt, da det ikke skaber de bedste muligheder for elevernes læring og trivsel. I nytgribskov ønsker vi, at vi sammen med forældre, medarbejdere og ledere på skolerne skal skabe en ny vision for skoleområdet, som giver retning og mulighed for unikke lokale løsninger på den enkelte skole/matrikel. I nytgribskov tror vi ikke på, at ”one size fits all” – og vil derfor inddrage forældre, medarbejdere og ledere i beslutningen om, at skabe en vision for skolen samt pege på hvilke regler og rammer, der skal ændres for at sætte skolen mere fri.

Derfor stillede vi på mandagens børneudvalgsmøde forslag om, at børneudvalget indleder en dialogproces med skolens medarbejdere, ledelse samt forældre og skolebestyrelser om, hvordan skolen sættes mere fri, herunder hvilke kompetencer, der skal uddelegeres samt hvilke procedurer og lokale regler, der opleves som uhensigtsmæssige. Dialogen skal desuden give bud på visioner og retning på skoleområdet og resultere i konkrete beslutningsforslag til børneudvalget.

Desværre ønskede C, V og DF ikke at inddrage forældrene i at skabe en ny retning for vores skoler. Men det lykkes os at få flertal for en proces, hvor skolebestyrelserne høres om, hvordan skolen kan sættes mere fri. Desværre ikke i en direkte dialog mellem politikere, forældre og skoler, men med en skriftlig tilbagemelding og et efterfølgende temamøde. Det er da en start, at vi sammen ser på hvordan skolerne større frihed til at finde lokale løsninger i samarbejde med lokalområdet. Vi håber, at vi kan få mulighed for at igangsætte en dialogproces om visioner for hele vores 0-18 års område umiddelbart efter kommunalvalget i november.

Sisse Krøll Willemoes, nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *