4-dages arbejdsuge

NG stiller forslag om 4- dages arbejdsuge i Gribskov:
I NytGribskov er vi hele tiden optaget af at udvikle vores kommune, og vi ved, at det bedst sker med dygtige og motiveret medarbejdere. Det kræver selvfølgelig et fokus på fastholdelse og tiltrækkelse af medarbejdere, og vi tror på, at en 4-dages arbejdsuge for de administrative medarbejdere, vil være et vigtigt værktøj, til forfølgelse af den strategi.
Tiden med Corona har bevist for alle, at vi godt kan retænke vores måde at arbejde på – både i forhold til fleksibilitet, i forhold arbejdsopgaver og den enkelte medarbejder – men også i forhold til miljøet; Der er ingen tvivl om, at miljøbelastningen er mindre, når man transporterer sig mindre.
På denne baggrund foreslår NytGribskov, at vi i Gribskov Kommune igangsætter en proces i forhold til at klarlægge muligheden for 4-dages arbejdsuge for vores medarbejdere i administrationen.
Arbejdsugen bliver timemæssigt ikke nedsat, blot kan arbejdstiden for nogle grupper tilrettelægges således, at fremmøde på arbejdspladsen sættes ned til 4 dage om ugen. Vi har i høj grad i den seneste tid bevist, at arbejde kan tilrettelægges anderledes, end vi gjorde før Corona, og derfor foreslår vi, at vi i Gribskov Kommune ser på denne mulighed nu. Det er ligeledes vores vurdering, at mere fleksibilitet giver en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor tiden bruges på at løse opgaver for vores borgere i stedet for at sidde i bilen og transporterer sig til/fra arbejdet.
Vi håber, at de øvrige partier i byrådet vil støtte op om dette forslag, som vi efterfølgende skal bearbejdes i hovedsamarbejdsudvalget og de faglige organisationer, så man kan afdække mulighederne og sammen finde en model, der passer til Gribskov kommune.
Morten Klitgaard vil bruge sin intiativret og stille forslaget behandlet på førstkommende byrådsmøde.
Morten Klitgaard
Byrådsmedlem – NytGribskov
Yderligere information tlf. 22770879

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *