2012 – nytgribskov år 1

Kære alle – byrådskollegaerne, bestyrelsen og alle vore medlemmer.året der gik

Allerførst et rigtig godt nytår – og ikke mindst for vort gode lokale parti: nytgribskov.
Vi har nu eksisteret i mere end et halvt år i vor på mange måder dejlige kommune her i Gribskov kommune.
Jeg synes faktisk, vi er kommet rigtig godt fra start, har fået foretaget en del “fingeraftryk, håndaftryk, fodaftryk” allerede i den kommunalpolitiske verden.

I byrådsgruppen har vi på bedste vis forsøgt at navigere igennem det, som var partiets udgangspunkt – at føre brede lokaldemokratiske forlig i det samlede byråd. Dette er lykkedes i en række tilfælde – trods Venstres ofte udokumenterede påstande om det modsatte. “Føreren for dette korstog” er Kim Valentin, som i den grad er ved at profilere sig som Venstres borgmesterkandidat i.f.m. med det forestående valg i november i år. Jeg er imidlertid bekendt med, at der i Venstre absolut ikke er ganske rolige tilstande, da netop vor partidannelse skaber en vis uro i bestyrelse og blandt medlemmer. Nogle mener (heriblandt Jannich P. at “vi er ok og stuerene” og at et samarbejde den vej ville være gavnligt og hensigstmæssigt)
Og netop derfor er vort parti i dag en realitet , da vi netop kan frygte en KV som borgmester.

Vi er med i budgetforliget for 2013 -2016.Dette betyder ikke, at der ikke kan forekomme justeringer og ændringer for de efterfølgende år (altså 2014-2016). Sådan er den politiske verden blot opbygget. Det realistiske bud er dog, at fokus altid vil være det førstkommende år (altså 2014).
I denne sammenhæng skal jo også indtænkes, at de årlige forhandlinger mellem den til enhver tid siddende regering og KL (Kommunernes Landsforening) har en afgørende indflydelse på, hvordan de endelige kommunale budgetter kommer til at udfolde sig.

Ud over at vi er med i det indgåede budgetforlig for 2013 -2016 er vi bl.a. tilbudt en plads i SSU (Social – og Sundhedsudvalget), hvor nytgribskov deltager, når punktet vedr. Pleje Gribskov og konkurrenceudsættelse er på dagsordenen. I den sammenhæng er jeg af byrådsgruppen blevet opfordret til at deltage, når dette punkt er på dagsordenen i SSU.Indtil videre har jeg deltaget i et møde, men flere forestår. Og som det er aftalt, vil jeg indkalde til møder i nytgribskov, når der foreligger nye og konkrete tiltag.

Som nævnt – rigtig godt og samarbejdende nytår 2013

Flemming Møller

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *