Ældre i bevægelse – en vej til øget livskvalitet

Det modne Gribskov

 

Vi hører til stadighed i medierne om den fremtidige udfordring med en ændret befolkningssammensætning med et støt stigende antal ældre. Om 10 år forlyder det, at antallet af ældre over 80 år vil være større end nogensinde og derfor vil blive en ”trussel” for den danske velfærdsmodel. Der bliver ikke længere råd til at tilbyde den hjemmehjælp, der tilbydes i dag. Familierne forventes derfor i højere grad at træde til og være langt mere behjælpelige i forhold til deres ældre familiemedlemmer.

Kommunerne må derfor også tænke dette ind i de tilbud, der er til de ældre borgere i dag og på sigt.

I partiet nytgribskov tænker vi derfor allerede nu i forebyggende tiltag. Vi ønsker at prioritere og styrke den forebyggende indsats på området. Vi kan allerede nu glæde os over, at der i budgetforliget er afsat 2 millioner kroner til netop dette formål. Men hvordan bruger vi pengene fornuftigt?

Et af de områder, der for os at se giver mening på den lange bane, er bevægelse eller motion om man vil. Det er ikke nyt for nogen, at det er godt for krop og sjæl at bevæge sig og holde sig i gang gennem hele livet.

Vi har i nytgribskov  stort fokus på børn og bevægelse og der er iværksat rigtig mange gode tiltag og flere følger.

Men der er stadig mange ældre borgere, der ikke kommer nogen steder og ikke får rørt sig i tilstrækkelig grad, hvilket påvirker den enkelte ældres livskvalitet. Inaktivitet har mange uheldige konsekvenser.

Der er den senere tid laver et utal af undersøgelser, der underbygger at det er altafgørende at kroppen holdes i gang. Dette både for at forebygge sygdom, men i høj grad også for mennesker der allerede er ramt af sygdom. Selv kræftpatienter kan tåle hård træning. Træningen giver udover en bedre fysik og evne til at gennemleve hårde behandlingsforløb, styrkes patienten psykisk og træthed reduceres. Patienter med sygdomme i bevægeapparatet såsom slidgigt og forskellige rygproblemer/smerter er tidligere behandlet med medicin og derudover afhjulpet med hvile og ro.

Det viser sig nu i en ny stor undersøgelse, at det faktisk er muligt at behandle slidgigt med motion. Og vi ved at rigtig mange rygproblemer/smerter kan lindres/behandles med de rigtige rygøvelser og træning .

Udover den gevinst der er ved, at få det godt/bedre så reduceres medicinforbruget væsentligt, hvilket for patienten betyder, at de ikke længere skal døje med evt. bivirkninger fra den smertestillende medicin. De får en bedre fysik og et overskud, der påvirker den enkeltes psyke og giver mulighed for at være mere social, når ikke smerter er en daglig ledsager. Livskvaliteten øges væsentlig. Altså en win win situation.

Opgaven må derfor for kommunen være at sætte ind og bruge de økonomiske midler rigtigt –  livskvalitet må i fokus i indsatsen. Derfor kræves det, at der nytænkes. Det er ikke alene kommunens opgave at fokusere på at alle borgere bevæger sig og holder sig i gang, men også at være behjælpelig med at finde de rigtige tilbud til den enkelte. Ikke alle skal nødvendigvis løbetræne eller i fitness centeret. Der er rigtig mange andre muligheder for bevægelse og mulighed for at ramme bredere.

Ældre tilbydes i dag et forebyggende besøg, når de fylder 70 år. Det er langt fra alle, der i den alder føler sig ”gamle” og har behov for hjemmehjælp eller madordning. Måske skal vi tidligere ud og i stedet kigge på forskellighed og være dygtige til at præsentere den ældre borger for muligheder indenfor bevægelse/motion, der netop passer ham/hende. Det er heller ikke uvæsentligt at fokusere på den psykiske og sociale del af det at være aktiv. Hvis vi kan lykkes med det vil vi også kunne forebygge depression og ensomhed.

Vi skal altså som kommunen tage ansvar og være på forkant med den demografiske udvikling. Vi skal se på de eksisterende tilbud, der gives de ældre i dag og være langt mere nuancerede i visitationen af hjemmehjælpen. Der skal i højere grad tages afsæt i den enkelte ældre borgers ønsker og behov. Men vigtigt er det for den ældre del af befolkningen at holde sig i gang og være aktiv. Komme ud og møde andre mennesker for herigennem at opnå en større livsglæde og blive i stand til på egen hånd at klare dagligdagen i længere tid. Det vil for de fleste betyde øget livskvalitetet og samtidig sikre at vi også på sigt har råd til at tilbyde de ældre/syge med behov en ordentlig og anstændig hjemmehjælp.

Malene Schwab Holm

Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013
Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *