Ældrebyrde eller ældrestyrke?

 

Det modne GribskovVores forhold til sundhed og sygdom er under forandring. En voksende opmærksomhed rettets mod sundhed, også økonomisk, og dette er ikke helt uden grund. Der anvendes kæmpe summer på sundhedsvæsenet allerede nu, og med flere ældre i fremtiden vil disse summer kun øges, hvis der ikke tænkes nyt.

I min optik er der ingen tvivl. De mennesker – børn, unge, ældre – der har brug for hjælp, og som ikke er i stand til at klare sig selv – skal selvfølgelig have den hjælp og støtte, de har brug for. Gribskov kommune skal fortsat have fokus på forebyggelsesarbejdet, men samtidig mener jeg, at det er vigtigt at tænke fremadrettet for at imødekomme de udfordringer fremtiden bringer på bl.a. ældreområdet. I nytgribskov vægter vi både forebyggelse og sundhedsfremme højt. Forebyggelse er vigtig, idet denne tilgang hører ind under den biomedicinske og socialmedicinske forklaringsramme, som hele vores sundhedsvæsen er bygget op omkring, og som rummer spørgsmål om livsstil og levekårs indvirkning på helbredet. Sundhedsfremme kan derimod være vores redningsplanke til at imødekomme fremtidens udfordringer på ældreområdet. I stedet for ældrebyrde tænker vi, i nytgribskov, ældrestyrke.

Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og påstå, at alle mennesker ønsker at kunne mestre hverdagslivets mange forskellige situationer selv uden hjælp fra andre. Vi mener derfor også, at der skal være et øget fokus på, hvad der holder folk raske, deres ressourcer og handlemuligheder. Der skal arbejdes med muligheds-tænkning, et nedefra-op perspektiv, idet det kun er den enkelte borger selv, der kender sin egen følelse af sammenhæng i hverdagslivet. Sundhedsfremmearbejdet er funderet i en mere dynamisk ansvarstænkning omkring læreprocesser, erfaringer, følelse af sammenhæng sammenholdt med forebyggelsesområdets vigtige faktorer som levekår og livsstil.

Vi, i nytgribskov, mener, at fremtiden på ældreområdet bliver en mangfoldig og differentieret gruppe af ældre med et væld af både menneskelige og samfundsmæssigeressourcer. Men også en gruppe af ældre, der udviser medansvar og aktivt tager del i de udfordringer, som samfundet(vi alle) står overfor i forhold til folkesundheden.

Carina Bloch Simonsen

Sygeplejerske/cand.soc med speciale i sundhedsfremme og sundhedsstrategier

kandidat nytgribskov kommunalvalget 2013
kandidat nytgribskov kommunalvalget 2013

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *