Allan Pedersen

Hjemby: Græsted

Social og sundhedsassistent

Mærkesager:

Mærkesag 1.

Gribskov Kommune skal blive en attraktiv bosætningskommune. Vi ligger jo tæt på Hillerød/ Helsingør, så vi er en oplagt pendlerkommune, hvor man kan bo i Gribskov Kommune og arbejde i . Men for at tiltrække familier skal vi fokusere på de kerneydelser, som de efterspørger.

For eksempel børnehaver og folkeskoler. Hvis vi tiltrækker arbejdende familier, får vi flere skatteindtægter, så vi kan bevare et ordentligt serviceniveau uden at hæve skatterne.

Mærkesag 2.

Jeg har en stor interesse inden for ældreområdet, for mig handler til det om at ældre skal have et værdig senior liv.

Vi lever lykkeligvis længere og længere, og langt de fleste har gode liv uden ældrepleje. De ældre, som får svært ved at klare hverdagen selv, skal have den hjælp, de har brug for.

Jeg har en stor viden omkring dagligdagen inden for ældreområdet, og hvilke områder som skal styrkes. Dette vil jeg arbejde aktivt for, da vores ældre i kommune har krav på et værdigt ældre liv.

Vi lever lykkeligvis længere og længere, og langt de fleste har gode liv uden ældrepleje. De ældre, som får svært ved at klare hverdagen selv, skal have den hjælp, de har brug for.
Med Nærvær, medbestemmelse og sikre kontinuitet sådan enkelte ikke oplever deres eget hjem som en banegård men med respekt for den individuelle borger i gribskov Kommune. De mennesker, som har skabt Danmark, skal have en værdig alderdom.