Anders Gerner Frost

Vi er godt på vej – Sammen om Gribskov

Anders Gerner Frost

Jeg er rigtig glad for borgmesterjobbet, som er alsidigt, og giver fantastisk mange møder med mennesker der alle brænder for vores kommune. Jeg bruger det meste af min vågne tid på, at arbejde for Gribskov. Vi har nået meget, men vi har fortsat mange ambitioner for fremtidens Gribskov. 

Det har vi bl.a. nået de seneste fire år:

  • Vi har samlet byrådet til brede løsninger til glæde for kommunens udvikling. 
  • Vi har genoprettet vores økonomi, med nedbringning af lån og en forbedret likviditet.
  • Vi har fået sat Gribskov på landkortet, og byudvikling i gang i mange af vores byer. 
  • Vores byudvikling underbygger vores lokalsamfund, lige fra skoler til erhverv. 
  • Flere borgere i kommunen, vil styrke vores økonomi, og skabe plads til bedre velfærd. 
  • Forsat fokus på udviklingen af vores kærnevelfærd. 
  • Sikret bedre væsentlig infrastruktur de kommende år, for biler, cykler og gående.
  • Holdt fokus på bedre forhold for vores erhverv og kultur og oplevelsesøkonomi. 
  • Sikret økonomi til bedre faciliteter for vores idræt og frivillighedsområdet.

Vi er godt på vej: 

En stemme på nytgribskov, og på mig som borgmester er en åben og ærlig tilgang til Gribskovs fremtid. Der er intet der bare er nemt, og vi vil fortsætte ambitionen om, at udvikle kommunen i et samarbejdende byråd. Vi vil fortsat arbejde på tidlig inddragelse, og udvikling af vores lokaldemokrati. 

Borgmester Anders Gerner Frost 

nytgribskov – Sammen om Gribskov