Ansvar og indflydelse

Nytgribskov har netop været med til at vedtage næste års budget for Gribskov kommune. Vi påtager os med dette budget ansvar for kommunens udvikling de kommende år.

Da vi i foråret stiftede partiet nytgribskov var det netop et forsøg på, at skabe andre kombinationsmuligheder end der var muligt i den daværende politiske situation. I den forbindelse gav vi også udtryk for, at vi så det som partiets pligt, at forsøge at få indflydelse og ansvar for det kommende budget. Jeg synes, vi har grund til at være stolte af det resultat, der nu ligger. Jeg mener, at det netop er det svendestykke, som vi havde håbet på.

Budgettet er efter min mening blevet bedre fordi der har været andre flertalskombinationer. Det har tvunget de enkelte partier ud af skyttegravene og fået forhandlingsviljen og kreativiteten frem. Der er også grund til at fremhæve forvaltningens rolle i denne proces. Vi har fået de tal og fakta, som er nødvendige for at kunne lave reelle forhandlinger. Nytgribskov har efter min mening fået MEGET stor indflydelse på det kommende budget. Det er bl.a. vores fortjeneste, at det giver mening, at kalde det ”Børnenes Budget”. Vi giver mulighed for på samme tid, at forbedre både rammer og indhold.

Rammerne, ved at afsætte 41 mio. til udbygning i Ramløse, Blistrup og Esrum for at give mulighed for at skabe børnebyer. Det vil samtidig afføde mulighed for lokal beskæftigelse og sikre, at lokalsamfundene også i fremtiden har et skoletilbud.

På indholdssiden giver budgettet mulighed for, at der allerede til august 2013 kan læses 1 time mere om dagen i alle klasser. Vi ser gerne, at den time får fokus på bevægelse.

Der er endvidere afsat 2 mio. til en målrettet erhvervsudvikling, som skal udmøntes i tæt samarbejde med det nyetablerede Erhvervsråd.

Det er lykkes os, at friholde kultur og idræt for besparelse. Der er tværtimod etableret en pulje på 4 mio. til tværgående initiativer. Målet med puljen er, at tænke kultur, idræt, erhverv og forebyggelse sammen i langt højere grad end tidligere.  Puljen skal gå til projekter, som forstår at tænke bredt og forbinde så mange af disse elementer som muligt.

Det havde selvfølgelig været rart hvis både Venstre og DF havde været en del at dette budgetforlig, men vi må erkende, at Venstre stadig ikke har affundet sig med rollen som forhandlingspartner. Det er nu en gang anderledes, at forhandle når man ikke sidder i en situation med absolut flertal. Det er vanskeligt, at nå et resultat, når man møder op med ultimative krav og uden at fremlægge alternative forslag før ganske kort inden budgetvedtagelsen. Det opfatter jeg som eksempel på, at man ikke har været reelt interesseret i at påtage sig et medansvar for dette vanskelige budget. Det kræver mod både at lade skatten stige, fortage barske besparelser og prioriteringer. Men disse tiltag giver samtidig mulighed for, at vores kommune kan udvikle sig. Der bliver med dette budget mulighed for at foretage de nødvendige investeringer, som gør kommunen attraktiv både for vore nuværende borgere men også for tilflyttere.

Det er nødvendigt at tænke nyt og innovativt, hvis vi i den nuværende vanskelige økonomiske situation skal opretholde og udvikle det serviceniveau, som jeg tror, vi alle ønsker.

Morten Jørgensen
nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *