Positive vinde over Gribskov

Onsdag blev den toårige budgetaftale, der sidste år blev indgået af hele byrådet, fastholdt og arbejdet med at udvikle kommunen positivt fortsætter. Jeg vil selvfølgelig gerne takke mine kollegaer i byrådet for, at vi endnu engang i denne valgperiode beviser,

Læs mere...

Cykelstier på vej

I aften afholdte Udvikling, By og Land lodsejermøde med de berørte lodsejere i forbindelse med anlæggelse af cykelsti mellem Helsinge og Valby.Det er glædeligt at vi nu udmønter en del af stiplanen samt, at der i budgettet er afsat penge

Læs mere...