Bæredygtige visioner kræver bæredygtige tiltag.

Bæredygtighed betyder – blandt andet – for os at vi vil arbejde målrettet for, at få flere elbiler i den kommunale bilpark, det skal være et krav at kommunale personbiler som udgangspunkt er elbiler. Vi ser ligeledes frem til, at folketinget nu arbejder med et lovforslag der skal muliggøre, at vi som kommune får mulighed for at tildele private virksomheder – på markedsvilkår – ret til at opstille elladestandere på offentlige arealer. Lovforslaget indeholder ligeledes et krav om roamingtjeneste således, at elladestandere opsat på offentligt areal skal kunne benyttes uanset hvilket abonnement man har. Vi ser frem til denne mulighed, og dermed muligheden for i langt højere grad – som kommune – at kunne understøtte udbredning af elbiler.

For os betyder bæredygtighed ligeledes, at nybyggede kommunale bygninger, lever op til minimum DGNB sølvcertificering. Derfor glæder det os også, at et flertal i det nuværende byråd var enige om, at det nye sundheds- og administrationshus bliver DGNB guldcertificeret.

DGNB certificeringen vægter miljø, økonomi og sociale forhold, ligesom der er en analyse af
den procesmæssige og den tekniske kvalitet.

I certificeringen indgår 49 kriterier, herunder blandt andet, livscyklingsvurdering af byggematerialer, energi- og vandforbrug, genanvendelse, drift til vedligehold, brugerindflydelse etc

Vi ser frem til forsat at arbejde med bæredygtighed og ikke mindst frem til at vi sammen i Gribskov arbejder med bæredygtige løsninger også i fremtiden.

NytGribskov – Sammen om Gribskov

Anders Gerner Frost, Borgmester
Pernille Søndergaard, Gruppeformand

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *