Blistrup – en unik landsby

Jeg vil så gerne udvikle Blistrup i en retning, som gør byen mere attraktiv at bo og leve i.

Vi har allerede en unik landsby.

Vi har to børneinstitutioner med engagerede pædagoger, som ønsker at give vores børn de bedste betingelser for læring og udvikling. En god skole med dygtige lærere, som favner alle børn og som gør en ekstra indsats for de børn, som har særlige udfordringer og arbejder inkluderende.

Vi har et plejehjem med plads til vores ældre, hvor personalet yder en ekstra indsats, for at give de ældre en værdig alderdom med plads til individets behov.

Vi har en SuperBrugs og en netto, hvor vi kan handle lokalt og som er med til at holde vores by levende med gode arrangementer henover året.

Vi har en god og solid idrætsforening BSI, hvor mange frivillige giver af deres fritid for at kunne give vores børn, unge og voksne gode oplevelser, livsglæde og sammenhold, ved at dyrke motion sammen.

Vi har en unik landsby og Vi har plads til nye boliger i området. Hvilket kan bidrage til vores lokalsamfund og bibeholde alle de gode egenskaber byen allerede indeholder.

Jeg vil give det pædagogiske personale plads til at udøve deres faglighed, med minimumsnormeringer, så vi kan sikre vores børns trivsel og udvikling fremadrettet. Børnene er vores kommende samfundsborgere og vi har pligt til at give dem plads og pædagogerne rum til at kunne varetage denne store opgave. Ydermere skal de have mulighed for kompetenceudvikling ved efteruddannelse.

Jeg vil arbejde for at lærerne får en god lokal arbejdstidsaftale således at de kan planlægge en veltilrettelagt undervisning for vores børn.

De ældre har krav på et værdigt ældreliv med større medbestemmelse og indflydelse på deres dagligdag. Og plejepersonalet skal have tid til at kunne give den omsorg, som der er behov for, for den enkelte.

Morten Klitgaard
Kandidat for nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *