Vi skal sikre handling ift. børn med særlige behov

På dagens samtale om børn med særlige behov stod det klart for alle, at der er et område som kræver langt større politisk fokus. Vi har børn og forældre som venter alt for længe på handling og de bliver ikke mødt i et system, som rådgiver og imødekommer deres behov. Det betyder, at for mange børns situation bliver forværret. Det skal vi tage politisk ansvar for og sikre, at der kommer handling på.

Samtidig oplevede jeg på dagens møde, at vi fik informationer, som vi ikke får i det politiske system. Informationer og viden, der er nødvendig, for at vi kan løse de udfordringer, vi står i. Derfor mener jeg, at det er afgørende, at vi sikrer dialogen mellem borgere og politikere i en anden form end vi ser det i dag. Hvis vi for alvor skal lykkes med at hjælpe børn i udsatte positioner, så skal vi sikre at forældrenes oplevelser, når det politiske niveau. Det gør vi bedst ved, at skabe et forum, hvor politikere sammen med fagfolk og forældre dykker ned i de enkeltsager og ser på tværs af dem. Hvilke tendenser ser vi? Hvor fejler vores system – og hvad lykkedes vi? Igennem denne dialog skal retænke vores område omkring vores mest udsatte børn og unge, så forældre og børn får den rigtige hjælp og støtte hurtigt samt at undgå skoleværing, mistrivsel og forværring af børnenes vanskeligheder.

Derfor vil jeg gerne, hvis jeg får mulighed for det, efter valget oprette et såkaldt §17.4-udvalg, hvor vi sammen finder bæredygtige løsninger, som skal ændre den praksis og kultur, som skaber udfordringer for mange børn og familier, som vi ser det i dag.

Sammen skaber vi de bedste løsninger.

Sisse Krøll Willemoes
nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *