Enighed om vores børns sikkerhed

Kommentar til hændelse ved Udsholt Strandtegning

Fredag eftermiddag skete der det, der bare ikke må ske. En lille dreng blev glemt på en strand, da en institution fra Helsinge var på tur.

Han blev han fundet hurtigt og i god behold, men det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at tre voksne ikke kan passe på 10 børn. Jeg tror, jeg taler på hele børneudvalgets vegne, når jeg siger, at vi er tilfredse med den håndtering, forvaltningen har haft af sagen de seneste dage og endelig konsekvenserne for personale samt den fremadrettede fokus på institutionen. Der er taget initiativ til, at Helsinge Børnehuses struktur og ledelse bliver undersøgt eksternt helt til bunds. Børneudvalget besluttede i sidste valgperiode områdeledelse i Helsinge, og der har de seneste år været politisk enighed om områdeledelse – også i Græsted og Gilleleje. Jeg ved, at vi nærmer os et valg, men jeg håber ikke, at der bliver lavet politisk plat på denne alvorlige sag. Det er godt, at vi nu én gang for alle ser på,hvordan fremtiden for Helsinge Børnehuse skal tilrettelægges, da de seneste sager er helt uacceptable. Håndteringen af denne sag viser, at alle tager situationen meget alvorligt, og at alt nu gennemarbejdes i forhold til vores børn og deres sikkerhed. Vi vil som forældre kunne sende vores børn trygt i daginstitution. Det er jeg sikker på, der er politisk enighed om, en kommune skal levere.

Anders Gerner Frost

Formand Børneudvalget (G)

 

Følgende pressemeddelse er udsendt fra forvaltningen som opfølgning på hændelse ved Udsholt Strand

Opfølgning på hændelse ved Udsholt Strand

Fredag d. 13. september kom en 2 1/2 årig dreng ikke med hjem i bussen, da 10 børn og 3 medarbejdere fra Engerød Børnehave var på tur til Udsholt Strand. Barnet er i god behold, men det har været en meget ubehagelig oplevelse for både barn og forældre. Hændelsen er særdeles alvorlig og dybt beklagelig. Kommunen igangsatte omgående samme dag en undersøgelse af hele forløbet for at afdække, om retningslinjerne for sikkerhed har været tilstrækkelige i Engerød Børnehave, og om medarbejderne har haft kendskab til retningslinjerne og har levet op til dem.

Direktør og centerchefer i Center for Børn & Unge har fået en redegørelse fra ledelsen i Helsinge Børnehuse, og de involverede medarbejdere har haft mulighed for at forklare situationen.

På baggrund af undersøgelsen konkluderes:

Ledelsen i Helsinge Børnehuse, herunder Engerød Børnehave, har sikret, at der var et tilstrækkeligt antal medarbejdere med på turen. Der er fyldestgørende retningslinjer for medarbejdernes håndtering af ture i Engerød Børnehave, herunder har ledelsen sikret, at de gældende retningslinjer har været kendt af medarbejderne.

Direktør og centerchefer vurderer på den baggrund, at der hos de pågældende medarbejdere således er tale om et grundlæggende svigt i forhold til de gældende retningslinjer for sikkerhed. På den baggrund, er der iværksat de nødvendige ledelsesmæssige foranstaltninger, herunder er de 3 medarbejdere fritaget for tjeneste.

Der har tidligere været hændelser i Helsinge Børnehuse, hvor der har været problemer med sikkerheden. Det er der ageret konkret på, ligesom der er iværksat opfølgning ift styrket ledelse, skærpede retningslinjer for sikkerhed samt tættere personalemæssig opfølgning.

Grundet denne sags alvorlige karakter og tidligere hændelser er det desuden besluttet at iværksætte en ekstern undersøgelse af den samlede ledelsesordning i Helsinge Børnehuse. Undersøgelsen igangsættes straks og gennemføres af KL’s personalejuridiske afdeling.

Direktøren og centerchefer har ligeledes bedt alle kommunens daginstitutionsledere om at følge op på retningslinjerne for sikkerhed. Herunder sikre, at disse er formidlet og forstået hos alle medarbejdere.

“Det må ikke ske, at et barn bliver glemt på en tur med sin børnehave. Derfor har vi nu taget de nødvendige skridt, så alle børn har en sikker hverdag i vores institutioner, og alle forældre trygt kan aflevere deres børn”, udtaler direktør for Børn og Unge Pernille Halberg Salamon.

For yderligere information kontakt direktør Pernille Halberg Salamon på tlf. 7249 6175

Fakta

Engerød Børnehave er en ud af 4 afdelinger i Helsinge Børnehuse:

Boager med ca. 100 børn og 2 daglige pædagogiske ledere

  • Væksthuset med ca. 60 børn og 1 daglig pædagogisk leder
  • Kongens Gave med ca. 60 børn og 1 daglig pædagogisk leder
  • Engerød Børnehave med ca. 60 børn og 1 daglig pædagogisk leder.

De daglige pædagogiske leder refererer til Helsinge Børnehuses to områdeledere, der samlet varetager den administrative og pædagogiske ledelse.

Helsinge Børnehuse blev etableret 1. januar 2011.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *