Brugerinddragelse i Gribskovs ældrepleje

Hvordan ville det se ud, hvis man som kommune antog de ældres perspektiv?

Når et menneske rammes af sygdom, rammes de pårørende også. De pårørende er den eller de, der står den ældre nærmest. De pårørende er den ældres, men også plejepersonalets mest betydningsfulde relation og samarbejdspartner. Mange pårørende har et ønske om og et behov for at blive inddraget mest muligt i hverdagen, samt at være i en ligeværdig dialog med plejepersonalet. Når de pårørende ikke føler sig medinddraget vækker det frustrationer. For pårørende handler det om at blive taget alvorligt og blive mødt der, hvor de er.

Vi skal have skabt en kultur, hvor aktive pårørende ikke opleves som en trussel, en kontrollant eller et pres, men som en ressourceperson, der ønsker at drage omsorg for sin kære.

Brugerinddragelse handler I min optik om at antage borgernes perspektiver for virkelig at forstå de ældre og deres pårørende.

Ikke flere tilfredshedsundersøgelser der blot giver de svar, som det siddende flertal ønsker at fremvise, særligt nu op mod kommunevalget. Hvis du spørger en ældre, om de er tilfredse med den pleje de modtager, vil de ofte tænke på Susanne, som ofte kommer og hjælper dem, og hende ønsker de ikke at kritisere. Det er jo ikke hendes skyld, at hun har så travlt.

Her et mine to bud på hvordan vi skal gribe brugerinddragelse i ældreplejen an:

Antage borgernes perspektiv: Vi skal som kommune gå på opdagelse hos borgerne for at få indsigt i, hvad de tænker, hvad de gør, og hvordan de oplever kommunens ydelser. Udfordringen er, at de ser på det, de har, og ønsker sig enten mere af det samme eller noget helt andet, som er svært at sætte ord på. Det handler om at få indsigt i borgernes tanker, handlinger, behov og drømme, så vi kan forstå, hvorfor de opfatter kommunens ydelse eller kommunikation som de gør. I stedet for at spørge, hvad de kunne tænke sig, skal der fokuseres på deres konkrete oplevelser med den nuværende service. Samtidig ser man kommunens organisation, kommunikation og tilbud gennem andre øjne – nemlig borgerens. Resultaterne – eller opdagelserne – skal gøre ledere og medarbejdere klogere på, hvad udfordringen er, og til at se ud over eksisterende løsninger, så der kan skabes nogle nye og bedre løsninger.

Ledelse først: Alt starter med en ledelse, der går forrest og sammen med plejepersonalet går i aktiv dialog med brugerne og deres pårørende. Det er nødvendigt at starte dialogen og opbygge relationen og tilliden, inden tingene spidser til. Det handler om at lytte og ikke om at give en masse forklaringer.

Hvad kan dette give?

  • Ældre og pårørende, som reelt føler sig inddraget og taget alvorligt.
  • Et blik udefra på kommunens organisation, der med sikkerhed vil udfordre organisationens egne forståelser. En proces, hvor der ikke kun fokuseres på, hvad der skal ændres, men også på, hvad der fungerer i dag – noget der skal være mere af.
  • Et stærkt udgangspunkt for at skabe nye og bedre løsninger.
  • Materiale til et kommende udbud på enten hjemmepleje eller plejecenter, hvor de mulige leverandørers tilbud skal tage udgangspunkt i ældre, pårørendes og medarbejderes tanker og ønsker til fremtiden.

Pernille Kromann Sams
nytgribskov – eller mere af det samme

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *