Budgetaftalen og tanker i forhold til børneområdet.

Den toårige budgetaftale indgået i 2019 af alle i byrådets partier for årene 2020 og 2021, blev i dag fastholdt af et flertal i byrådet. Det er – som vi ser det – godt for alle at vi forsætter det arbejde der blev igangsat i 2020 og dermed fortsættende i 2021.
Aftalen betyder at der er afsat anlægsmidler til vedligeholdelsesefterslæb på bygningerne på Bjørnehøjskolen, Græsted skole og Gilbjerg, der er afsat penge til kunstgræsbaner i Helsinge og Vejby også har vi undgået besparelser på vores daginstitutioner og dagpleje trods et faldende børnetal. En højere udgift til daginstitutionerne og dagpleje betyder dermed også en højere takst, en højere takst er aldrig et mål i sig selv for os i NytGribskov, men eftersom taksten for daginstitutioner og dagplejen er 25 % af bruttodriftstilskuddet så er konsekvensen en højere takst.

Alt i alt et budget hvor vi naturligvis kunne have haft mange flere drømme, men også må erkende at serviceloftet er nået og at vi skal have tiltag fra regeringen eksempelvis i form af minimumsnormeringer udenfor servicerammen hvis vi skal lykkes med dette som det ser ud pt

Tak til vores politiske kolleger, tak for at I har bidraget til at holde vores børn i hånden og sørget for investeringer på børneområdet.

Med venlig hilsen

Jonna Præst
Medlem af Børn,Idræt og Familie for Nytgribskov

Tonny Nalepa Jensen
Medlem af Børn, Idræt og Familie for Nytgribskov.

Morten Rohde Klitgaard
Næstformand Børn, Idræt og Familie for
Nytgribskov.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *