Nytgribskov ønsker et fælles bæredygtigt budget

Pressemeddelse: Nytgribskov ønsker et fælles bæredygtigt budget

profil3Budgetdebatten i Gribskov er netop skudt i gang her inden sommerferien og nytgribskov ønsker at være med til at skabe et bredt forlig, som bygger på langsigtede og bæredygtige løsninger. Nytgribskov lægger vægt på, at budgettet skal være med til at danne et godt fundament for udvikling af Gribskov Kommune i de kommende år.

“I nytgribskov er vi optaget af det brede samarbejde og løsninger på tværs af politiske partier og blokke. Processen med at udarbejde et budget og det resultat, man kommer frem til afspejler i høj grad et byråds evne og vilje til at samarbejde” udtaler politisk ordfører i nytgribskov (G) Anders Gerner Frost og fortsætter. “Derfor går vi heller ikke til forhandlingerne med ultimative krav, men med ønsker. Ønsker vi har hørt stort set alle partier i valgkampen har været positive overfor og derfor tror, at vi kan finde bred politisk opbakning til”

Anders Gerner Frost er, som medlem af økonomiudvalget optaget af, at der er styr på økonomien og at det gode økonomiske fundament, som blev skabt i den sidste valgperiode  fastholdes. “Desværre ser det ud til, at Kim Valentin allerede er begyndt at få fundamentet til at vakle, da der siden 1. Januar 2014 er brugt godt 10 mio. kr. af kassebeholdningen hver måned. Siden Kim Valentin fik nøglerne til Borgmesterkontoret, er kassebeholdningen gået fra 270 til 200 mio. kr. – og det er bekymrende” udtaler Flemming Møller (G), der også er medlem af økonomiudvalget. “Derfor håber vi også, at Kim Valentin nedtoner sine mange og til tider urealistiske valgløfter, og i stedet indleder reelle drøftelser med alle partier, så vi kan skabe et fælles grundlag og en tydelig retning for de næste 4 års arbejde i byrådet. Her har Kim Valentin netop muligheden for det brede samarbejde, hvis han altså ønsker det.”

”I nytgribskov vil rigtig gerne være med og tage ansvar. Vi tror på, at vi kan få driften til at hænge sammen og skabe kloge investeringer på anlægssiden uden at skatten sættes op, men det kræver ansvarlighed og samarbejdsvilje fra alle sider” slutter Anders Gerner (G)

Fakta:

Nytgribskov går til forhandlingerne med følgende dagsorden.

Vi skal investere i vores borgere, børn, unge og ældre. Det vil være med til at gøre Gribskov til det naturlige valg, når man skal vælge et sted at bosætte sig. Derfor vil nytgribskov gå til forhandlinger med følgende ønsker:

  • En hurtig igangsættelse af en ny skole i Gilleleje. Skolen er nedslidt og det vil være et løft for vores lokale folkeskole, som vi har set det i Helsinge. Den nye skole er allerede indskrevet i det eksisterende budget sammen med en investering på 41 mio. kr. til forbedringer på skolerne i Esrum/Esbønderup, Ramløse og Blistrup skoler. Dette arbejde bør fastholdes i det kommende budget. En investering i vores børn er en vigtig investering i kommunens fremtid.
  • Mere fokus på kultur og turisme. Vi ønsker en massiv prioritering af kultur- og turistområde, som er med til at tiltrække nye borgere og skabe vigtige arbejdspladser for hele kommunen. Helt konkret ønsker vi bl.a. en opprioritering af Munkeruphus, da vi skal satse på kvalitet og sætte en høj standard for kulturen i Gribskov.
  • Mere kvalitet i ældres hverdag. I nytgribskov ønsker vi et fokus på mere kvalitet i ældres hverdag. Vi ønsker en opprioritering af det store og flotte frivillighedsarbejde, en styrkelse af forebyggelsesområdet og kvalitet i ældremad.
  • Idræt og bevægelse for alle. Nytgribskov ønsker at den etablerede idræt får mulighed for at bygge en ny springhal i Helsinge og at der fremadrettet afsættes midler til driften af denne. Desuden ønsker nytgribskov, at der over årrække afsættes midler til en Parkour/Skaterpark i international skala i Græsted. Et nyt sted for den uorganiserede idræt og for de unge midt i vores kommune.

 

Anders Gerner Frost

Politisk ordfører nytgribskov

Anders Gerner Frost

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *