Budgetprocessen og budgetseminar

Sådan bliver budgettet til – en beskrivelse af processen

biForløbet har været som følger if.t. budget 2014 – 2017.Fokus vil oftest være på førstkommende budgetår – altså i dette tilfælde 2014

I april måned blev afholdt et 1.dags budgetseminar i Kysthusene,Gilleleje,hvor administrationen forelagde de reelle tal det egentlige basisbudget uden fremskrivninger etc. I denne sammenhæng blev de respektive fagudvalg bedt om at udarbejde prioriterings kataloger indenfor de økonomiske rammer det enkelte fagudvalg havde til disposition.

I maj/juni måned indgik regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) en politisk og økonomisk aftale om kommunernes fremadrettede budgetter. Dette er så nu indpasset i den forelæggelse vi får på det forestående budgetseminar – og samtidig er der taget højde for den almindelige pris – og lønfremskrivning,og som stort set altid er i omegnen af ca.2,00 – 2.50 % på såvel drift,anlæg og løndelen.

På Økonomiudvalgets møde den 27/6 fik vi forelagt budgettet med ovennævnte faktorer indarbejdet.

Dette såkaldte “tekniske budget” er så dette vi bl.a. skal drøfte på det forestående budgetseminar,som afholdes i Mølle,Sverige fra torsdag – fredag (22 og 23 august)

Efterfølgende kan de enkelte partier fremsætte diverse ændringsforslag helt frem til budgettes endelige vedtagelse medio oktober måned. Men inden da,gennemgår budgettet en 1. behandling i Økonomiudvalget og Byrådet og efterfølgende en 2. behandling i samme i løbet af september og start oktober måned.

Flemming Møller

Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013
Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *