De bedste løsninger skaber vi sammen

Når vi i nytgribskov insisterer på at lytte til borgerne, så er det fordi vi tror på, at vi skaber de bedste løsninger sammen. For os handler borgerdeltage om at give borgerne plads til og mulighed for at være med, frem for at fortælle dem, hvilke hylder de kan vælge fra. Vi anerkender at borgerne har noget at bidrage med og ofte har bedre løsningsforslag på de udfordringer vi står med end Byrådet og administrationen. Som borger i Gribskov skal man skal opleve, at ens deltagelse har indflydelse på de beslutninger vi træffer i Byrådet. Det betyder, at vi politiske skal være klar til at slippe lidt af kontrollen for til gengæld at vinde en masse tillid og dermed indflydelse fra borgerne.

I Gribskov Kommune kører de politiske udvalg og beslutningsprocesser, som de har gjort gennem de seneste 100 år. Der er ikke sket fornyelse. Det betyder, at borgernes deltagelse i de politiske beslutninger er reduceret til høringer, som ofte først finder sted, når beslutningerne reelt er taget i Byrådet. Men i nytgribskov vil vi mere end det. Vi vil skabe en politisk praksis, hvor borgerne og dialogen spiller en langt større rolle, hvor borgerne bliver inddraget tidlig i processen og hvor vi sammen udvikler ideer, nye løsninger som grundlag for de politiske beslutninger. Det er ikke et naivt ønsker om at gøre alle tilfredse, men en tro på, at vi gennem deltagelse skaber løsninger tættere på virkeligheden.

Senest har vi set et helt forfejlet forsøg på inddragelse af brorgere i forbindelse med nedlæggelsen af udskolingen på Rostgårdvej. Der er gennem processen et forsøg på reel borgerinddragelse, men alligevel vælger flertallet med V og C i spidsen at holde en del bilag og drøftelser skjult for den følgegruppe, som består af medarbejdere, ledere og forældrerepræsentanter. I nytgribskov holder vi ikke stædigt fast på en beslutning, men vælger at lytte til fagfolk og borgerne gennem hele processen.

nytgribskov blev dannet ud fra et ønske om, at vi allesammen har fortjent et langt mere meningsfyldt medborgerskab, i Gribskov kommune, og det ønske nærer vi stadig. Vi håber, at vi med valget til det nye Byråd får reel mulighed for at virkeliggøre dette

Sisse Krøll Willemoes og Anders Gerner Frost
nytgribskov

Sisse Krøll Willemoes
Anders Gerner Frost

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *