Det er en ommer!

I Annisse udspiller sig i øjeblikket en rigtig ulykkelig sag. Det drejer sig om, at kommunen har givet en ulovlig byggetilladelse til opførelse af et nyt hus i Gammel Annisse. Huset lever ikke op til den bevarende lokalplan, som er gældende for området. Alligevel gav kommunen en byggetilladelse – og det skete helt uden nabohøringer, som ellers skal gennemføres, hvis der skal dispenseres for lokalplanen.

Gl. Annisse inden opførsel af nyt hus

Det er altid ulykkeligt for alle de involverede parter, når der gives en ulovlig byggetilladelse, det gælder for bygherre, naboer, borgere i Gammel Annisse og også for medarbejdere på Rådhuset. Og lige nu er vi vidne til opførelsen af et ulovligt hus, som skal stoppes. Den nuværende planudvalgsformand medgav i byrådet at der er begået fejl, men finder ikke anledning til sammen med borgmesteren at stoppe opførelsen endeligt. Det bliver dyrt for kommunen og er urimeligt overfor borgere i Annisse og for bygherre. Da Morten Ulrik Jørgensen, der var planudvalgsformand tilbage i december, blev klar over sagen ønskede han byggeriget stoppet øjeblikkeligt, men Kim Valentin valgte den 9. December at lade byggeriet fortsætte.

Sagen er kommet alt for sent i høring og her bliver en del ting så klart, bl.a. at:

 • Byggeriget overtræder en lang række bestemmelser indenfor den bevarende lokalplan
 • Huset er ikke tilpasset området
 • Der er ingen hjemmel til at fravige kravet om tegl eller strå i forhold til kunststrå, som der er givet tilladelse til, at huset opføres med.
 • Der er fejl i terrænplanen

Det er blot de væsentligste overskridelser ift. den bevarende lokalplan. Alt i alt er det hus, der opføres ikke lovligt og bør derfor nedrives. Det har store konsekvenser for såvel bygherre som for den kommunale økonomi, men Kim Valentin ønskede ikke at følge nytgribskov og senere også Socialdemokratiets anbefaling, om at stoppe det ulovlige byggeri. Nu bliver det interessant og se, om Venstre, Konservative samt DF vil lytte til de mange borgere, der ytrer sig i høringen. Der er ingen grund til at lave bevarende lokalplaner, hvis man ikke ønsker at følge dem. Det giver falsk tryghed for nuværende og kommende borgere i området.  Det kan vise sig, at manglende lederskab kan komme til at koste dyrt.

 

 

 

Anders Gerner Frost, Borgmesterkandidat, nytgribskov

 

3 comments

 1. Ligesom artiklen i seneste Ugeposten er ovenstående mange ord uden fakta.
  Og dermed lyder det som H. C. Andersen’s eventyr om fjeren der blev til 5 høns. Er det dét?
  Og hvad er der galt med kunststrå?
  Gl. Annisse er fyldt med meget forskellige husbyggerier- Nogle smukke bindingsværk med stråtag, andre grimme sortmalede “sommerhuselignende”. Nogle er fint holdt og en fryd for naboerne, andre er det ikke. Og så ligger stort set alle husene hulter til bulter. Nogle vil givet finde det smukt, varierende/mangfoldigt. Sådan er det heldigvis med smag.
  Bygger man ved foden af en bakke kan det ikke undgås, at huse højere oppe på bakken kan “se ned” på husene nedenfor. Men dét ved man jo, når man bor i et hus i dalen. Mine højereboende naboer kan også se ned i min forhave, sådan er dét.

  1. Kære Peter

   Det er nytgribskovs holdning, at der faktisk er rigtig meget fakta i denne sag. Det er rigtigt, når du skriver, at der er mange forskellige huse i gammel Annisse, men det er jo også konsekvensen af, at den bevarende lokalplan først er lavet i starten af 1990´erne. Når en landsby som Gammel Annisse beslutter i tæt samarbejde, frivilligt at lave en bevarende lokalplan, så skal lokalplanens overholdes. Lokalplanen beskriver ordret, hvilke muligheder du har og bygherres og dennes rådgiver har overhovedet ikke sat sig ind i lokalplanens eller direkte handlet mod bedre vidne i forbindelse med byggeansøgningen. Derudover har forvaltningen ikke været klare nok i deres tilladelse og derfor denne ulykkelige sag. Hvis byen og dens borgerforening samt lokalråd ønsker, at den bevarende lokalplan skal ændres eller ophøre, ja så er det jo en mulighed. Det er nu ikke mit indtryk, men rækkefølgen, skal blot være rigtig. Man kan ikke bygge et hus, der strider mod en lokalplan og overhovedet ikke uden en høring. Det er faktisk rimeligt faktuelt og det er virkeligheden vi alle må forholde os til.

   Anders Gerner Frost
   Borgmesterkandidat NG

   1. Hvis der er så mange faktuelle overtrædelser – udover de 4 nævnte – af lokalplan m.m., så forstår jeg ikke Kammeradvokatens gennemgang, hvor han kun finder 2: for store vinduer i gavlene samt ovenlysvinduerne. Og hvis sidstnævnte ikke kan få dispensation, må ovenlysvinduerne i nabohuset – kirkens Menighedshus – åbenlyst tages op igen.
    Hvor er sandheden: KLammeradvokaten eller nytgribskov?

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *