Dine kandidater til kommunalvalget 2021

Her på siden kan du læse om 3 af de kandidater du kan stemme på til kommunalvalget 2021 – husk at stemme personligt!

Flemming Lund Blixt - Vores børn er Gribskovs fremtid

Klik på facebook logoet for at se min Facebook

Vores børn er Gribskovs fremtid – Lad dem få en kommune vi stolt kan give videre!

Jeg hedder Flemming og er en ildsjæl der brænder for at gøre noget godt for det samfund jeg er en del af. Gennem årerne har jeg været ivrig deltager i foreningslivet og har derigennem forsøgt at få mangfoldigheden til at gro.

Med mange års erfaring i politik er jeg den der kan være med til at få Gribskov på endnu bedre kurs…

Udviklingen er positiv, men vi kan gøre det endnu bedre:

– Vores erhvervsliv har brug for bedre betingelser til at eksistere
– Foreningerne har haft en svær tid og skal støttes så godt det er muligt, da et      mangfoldigt forenings- og idrætsliv giver glade, sunde og raske borgere.

– Vores børn skal have de bedste betingelser for at gøre sig godt på livets vej, og de skal overtage Gribskov uden at de skal rydde op efter os.

– Og så skal vi værne om den gode natur- og mange kulturelle tilbud vi har i kommunen, så vi kan tiltrække endnu flere gæster. Det er godt for udviklingen og for væksten.

Jeg er 50 år og til daglig leder af en afdeling specialiseret i marketing og digital strategi. Privat er jeg gift med Line og har to dejlige piger der begge har sin daglige gang på Bjørnehøjskolen. Jeg i det daglige også politisk kommentator og har f.eks. Podcastet “Politik for Dummies” – foreningsmæssigt er jeg bl.a. formand for De grønne pigespejdere i Gribskov.

Stem på mig hvis du vil have en person ind der tror på bredt samarbejde for vores alles bedste og som brænder for børn, unge og mangfoldigheden.

Pernille Søndergaard - Gruppeformand NytGribskov

Pernille Søndergaard

Klik på facebook logoet for at se min Facebook

Jeg er opvokset i skønne Annisse Nord, og bor stadig i området. Jeg har gået på Bjørnehøjskolen, og herefter på Helsinge Gymnasium. Jeg læste herefter økonomi, strategi og ledelse på CBS. Jeg har i hele min karriere beskæftiget mig med ledelse, strategi og økonomi i rollerne som leder, chef og stedfortrædende direktør.

Jeg har siddet i Byrådet siden 2018, og har i hele perioden været udvalgsformand for Fagudvalget Udvikling, By og Land, medlem af Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi, samt medlem af Økonomiudvalget.

Privat er jeg gift og mor til tre fantastiske drenge.

I min fritid går jeg p.t. til lokalpolitik – som jeg anser som en ekstrem sport 😉

Vores velfærd i Gribskov kræver investeringer og da den primære indtægt i en kommune er skatteindtægter så er der – i min verden – kun en vej frem og det er at sørge for at vi får flere til, at flytte til smukke Gribskov, således at vi sikrer velfærden også på sigt i Gribskov.

Jeg tror på de brede politiske løsninger hvor vi sikrer at det er kompromiset der er i fokus til glæde for de fleste. Jeg tror på de demokratiske samtaler, der hvor vi oprigtig vil blive klogere på hinanden, der hvor vi oprigtig ønsker det fælles bedste for vores kommune, der hvor vi oprigtig vil hinanden og hinandens bedste.

Gribskov er en fantastisk kommune, en kommune der har potentiale til vækst. Gribskov ligger mindre end 45 km fra Rådhuspladsen, har en fantastisk natur, mangfoldighed i folke-/privatskoler og daginstitutioner, har sportsfaciliteter til det meste og de fleste. Vi har smukke bymidter fra Gilleleje som autentisk havneby, til Græsted med eventplads, til Helsinge med bymidte med stort udbud af detail og endelig vores smukke kystbyer og lokalsamfund i hele kommunen.

Vi har i de seneste 4 år arbejdet målrettet med byudvikling, og rigtig meget er nået.

Vi skal videre og næste byrådsperiode skal arbejdet forsættes og færdiggøres.

Jeg tror på Gribskov, stem på Søndergaard hvis du også tror på Gribskov.

Anders Gerner Frost - Borgmester i Gribskov

Anders Gerner Frost

Lad os fortsætte den gode udvikling...

  Klik på facebook logoet for at se min Facebook

Jeg er rigtig glad for borgmesterjobbet, som er alsidigt, og giver fantastisk mange møder med mennesker der alle brænder for vores kommune. Jeg bruger det meste af min vågne tid på, at arbejde for Gribskov. Vi har nået meget, men vi har fortsat mange ambitioner for fremtidens Gribskov. 

Det har vi bl.a. nået de seneste fire år:
– Vi har samlet byrådet til brede løsninger til glæde for kommunens udvikling. 
– Vi har genoprettet vores økonomi, med nedbringning af lån og en forbedret      likviditet.
– Vi har fået sat Gribskov på landkortet, og byudvikling i gang i mange af vores byer. 
– Vores byudvikling underbygger vores lokalsamfund, lige fra skoler til erhverv. 
– Flere borgere i kommunen, vil styrke vores økonomi, og skabe plads til bedre velfærd.
– Forsat fokus på udviklingen af vores kærnevelfærd.
– Sikret bedre væsentlig infrastruktur de kommende år, for biler, cykler og gående
– Holdt fokus på bedre forhold for vores erhverv og kultur og oplevelsesøkonomi. 
– Sikret økonomi til bedre faciliteter for vores idræt og frivillighedsområdet.

Vi er godt på vej: 

En stemme på nytgribskov, og på mig som borgmester er en åben og ærlig tilgang til Gribskovs fremtid. Der er intet der bare er nemt, og vi vil fortsætte ambitionen om, at udvikle kommunen i et samarbejdende byråd. Vi vil fortsat arbejde på tidlig inddragelse, og udvikling af vores lokaldemokrati. 

Borgmester Anders Gerner Frost 
nytgribskov – Sammen om Gribskov