En ansvarlig udvikling af Gribskov

I denne uge skal udmøntningen af besparelserne fra budgetaftalen besluttes i fagudvalgene. Alle besparelser har været i høring og vi har læst høringssvarene med stor interesse. Det har bekræftet den bekymring, som nytgribskov hele tiden har udtrykt vedr. besparelserne. Derfor har nytgribskov sammen med socialdemokratiet under børneudvalgsmødet i dag stillet et ændringsforslag til de besparelser, der er på børneområdet. Et ændringsforslag, som førte til, at budgetpartierne nu sætter sig sammen med Borgmesteren og tager en fornyet drøftelse af besparelserne på børneområdet. Vi ønsker ligeledes en drøftelse af besparelserne på Social- og Sundhedsområdet.

“Hvis vi fortsat vil udvikling af Gribskov og ikke blot en langsomt afvikling af vores kommune og den service vi giver borgerne, er vi nødt til at lytte til vores borgere og medarbejdere og ændre den retning, som borgmesteren har udstukket,” udtaler gruppeformand Anders Gerner Frost, Gruppeformand i nytgribskov. Og fortsætter: “Derfor har nytgribskov i dag, sammen med Socialdemokratiet, stillet forslag om, at forligspartierne sætter sig sammen og omprioriterer rammebesparelserne. Vi har lyttet til de høringssvar, der er kommet og kan på den baggrund se, at konsekvenserne er for store for vores børn og unge. Derfor mener vi også, at det bliver nødvendigt, at reducere kassebeholdningen for at undgå så massive besparelser på kerneopgaverne. Hvis besparelserne gennemføres som, der er lagt op til, så vil det bremse udviklingen i Gribskov.”

Sisse Krøll Willemoes, der er formand for børneudvalget udtaler: “Vi i nytgribskov har hele tiden været bekymret for de store besparelser børneområdet står overfor og efter vi har gennemlæst høringssvarene er vores bekymringer blevet bekræftet. Vi kan ikke på den ene side fastholde de høje ambitioner og målsætninger på området og samtidig lave så massive besparelser på området. Vi må politisk altid sikre os, at der er sammenhæng mellem de rammer og vilkår vi stiller på området og de ambitioner og målsætninger vi har. Derfor mener vi ikke, at det vil ikke være ansvarligt at gennemføre de besparelser, der er lagt op til; særligt på Social og Sundhedsområdet samt Børneområdet er vi inde og skære i vores kerneydelser, som vil have konsekvenser for vores ældre samt børn og unge. Dagtilbud vil blive presset maksimalt på normering og personale og vi vil komme til at spænde ben for vores skoler, som ellers er inde i en positiv udvikling”

Nytgribskov og socialdemokratiet har med høringssvarene valgt at lytte til borgerne og medarbejderne i de høringssvar, der er kommet.

“Vi ser også udfordringer ift. besparelser på Kultur og Idrætsområdet samt de tekniske områder, men vi stiller ikke ændringsforslag på disse områder, da vi har valgt at værne særligt om vores velfærdsopgaver (i børneudvalget og Social- og Sundhedsudvalget), hvor vi ser, at vi er truet på kerneopgaven af i de besparelser, der er lagt op til. Derfor er så er vores klare opfordring til vores kollegaer i byrådet, at vi må sætte os sammen og finde en løsning. Og derved vise fælles ansvarlighed, blandt budgetforligspartierne. Det er simpelthen ikke er forsvarligt, at gennemføre disse besparelser på Social og Sundhedsområdet samt Børneområdet” slutter Anders Gerner Frost.

Nytgribskov opfordrer derfor sammen med Socialdemokratiet til, at der på Socialudvalgsmødet og på Børneudvalgsmødet, besluttes et ændringsforslag til budgetpunkterne, som sender rammebesparelserne til fornyet drøftelse i Økonomiudvalget og blandt forligspartierne med en erkendelse af at det bliver nødvendigt at reducere i kassebeholdningen.

I vores forslag opfordrer Socialdemokratiet og nytgribskov borgmesteren til, sammen med forligspartierne, at sætte sig ved forhandlingsbordet og finde en ansvarlig og holdbar løsning.

I nytgribskov ser vi flere ansvarlige løsninger, så rammebesparelserne i Social og Sundhedsudvalget samt Børneudvalget ikke rammer kerneopgaverne og truer kommunens udvikling. Anders Gerner Frost

 

Ændringsforslag i Børneudvalget:

  1. Udvalget sender på baggrund af de indkommende høringsforslag rammebesparelserne til fornyet drøftelse i forligskredsen, da høringssvarene viser, at det vil have store konsekvenser for kerneopgaven på børneudvalgets område, hvis rammebesparelsen udmøntes med udgangspunkt i prioriteringskataloget. A og G ønsker at forligsparterne drøfter alternativ finansiering vedr. budgettet 2017-20 bl.a. gennem reduktion i kassebeholdningen. 
  2. I budget 2017-20 fremgår det, at ”en del af budgetgrundlaget er en samlet rammebesparelse på 34,9 mio. kr., hvoraf de 1,5 mio. kr. er en rammebesparelse ved at reducere udgifterne til eksterne konsulentydelser. Fordelingen af den samlede rammebesparelse sker jf. bilag til aftalen.”  I prioriteringskatalogerne, der er udsendt i fagudvalgene fremgår det, at de 1,5 mio. bliver udmøntet som rammebesparelser i udvalgene og ikke på en reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter. Derfor stiller A og G forslag om, at vi fastholder budgetaftalen ved at udmønte besparelsen på 1,5 mio. ved at reducere i brugen af eksterne konsulenter.
  3. Socialdemokratiet og nytgribskov ønsker desuden, at der ud fra de tilbagekommende høringsvar, hvor der er konkrete forslag til effektiviseringer, igangsættes en proces, hvor forvaltningen i god tid mod budgetforhandlingerne i 2017 kan indarbejde de gode forslag. Således kan vi vende budgetprocessen til den rigtige rækkefølge og inddrage medarbejderne og borgerne inden der udarbejdes prioriteringskataloger og før man politisk vedtager et budget.

Ændringsforslag stillet af Socialdemokratiet (A) og nytgribskov (G)

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *