En Borgmester på afveje

Det er udtryk for manglende indsigt og forståelse for vores skoler, når borgmesteren tror, at han skaber bedre skoler og bedrefolkeskolen i Gribskov resultater og samtidig skære 7 mio. på skolerne i form af færre pædagoger i skolen. Pædagoger som netop er med til at løfte opgaven med at skabe undervisning, som sikrer at alle børn og unge er i udvikling, læring og trivsel.

Det var med stor forundring, at vi i nytgribskov læste borgmester Kim Valentins budgetoplæg – en forundring, som vi deler med bl.a. BUPL. Gennem flere år har reduktion af FO-samarbejdstiden stået i diverse sparekataloger, men hvert år har et enigt byråd valgt at forkaste forslaget, da vi ved at det vil skade vores børn og unges læring og trivsel. Borgmesteren ønsker at skabe bedre faglige resultater og samtidig at spare 7 mio. på vores skoler ved at reelt at fjerne pædagoger fra undervisningen. Det hænger simpelthen ikke sammen. Desværre vidner det om en borgmester, som ikke ved, hvad der foregår på vores skoler og ikke har forstået at pædagoger i skolen spiller en afgørende rolle for at sikre det gode læringsmiljø, som er en forudsætning for de gode faglige resultater og eleverne trivsel. Desuden er investeringen i pædagoger i skolen en del af vores samlede inklusionsstrategi, som skal sikre at flere elever er i læring og trivsel i vores almene skoler.

I Gribskovs skoler anvendes samarbejdstiden i undervisningen med eleverne. Det betyder, at hvis Borgmesterens ønske bliver til virkelighed, så vil der være færre voksne i elevernes skoledag. Om det er i frikvarterene eller i undervisningen, at Kim Valentin mener at vores børn kan stå uden voksne eller om han vil skabe større klasser med flere elever pr. voksen, står hen i det uvisse. Faktum er, at pædagoger i skolen er helt afgørende for at sikre trivsel, udvikling og læring for alle børn.

Pædagoger i skolen spiller en afgørende rolle – særligt på vores mindste skoler, hvor ressourcerne er knappe. Det betyder at, hvis han gennemfører borgmesteren besparelse på 7 mio. på skoleområdet, så fjerner han i virkeligheden grundlaget for at vi fortsat kan have små skole stik imod de meldinger, som Venstre med Kim Valentin i spidsen er blevet valgt på.

Når alt kommer til alt, så står valget mellem at investere i vores børn og skoler eller trække tæppet væk under dem. I nytgribskov vælger vi at investere i vores børns fremtid.

Anders Gerner Frost og Sisse Krøll Willemoes, nytgribskov

Anders Gerner Frost

Formand f. børneudvalget nytgribskov

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *