En klar kurs for Tingbakken og Gribskovs øvrige skoler

Nytgribskov har på dagens børneudvalgsmøde stillet forslag om, at vi indleder visionsprocesser for samtlige skoleafdelinger. Baggrunden er en henvendelse fra en gruppe borgere omkring Tingbakkeskolen, som har ønsket en klar profil på Tingbakkeskolen med en fokuseret ledelse.

Vi har gennem denne valgperiode savnet en tydelig vision for, hvad vi vil med skoler i Gribskov. Det efterlader både ledere, det pædagogiske personale og forældre lettere forvirrede. Hver gang vi taler om, at ændre ledelsesstruktur, klassedannelse eller når vi sågar nedlægge skoleafdelinger, så spreder det usikkerhed om skolen. Og vi risikerer at forældre vælger skole fra og det pædagogiske personale finder andet arbejde. Derfor er det afgørende for udvikling af folkeskolerne i Gribskov, at vi skaber en klar retning og en tydelig ledelse af vores skoler. Derfor vil vi indlede visionsprocesser, der skal munde ud i en vision for den enkelte skole – en vision som kan indeholde en stærk lokal profil samt en beskrivelse af, hvad der skal til for at visionen bliver en realitet samt hvordan vi politisk bedst kan understøtte realiseringen – herunder også behovet for en selvstændig ledelse.

Visionsprocessen skal foregå som en samskabende proces mellem politikere, ledere og medarbejdere på skolen samt skolebestyrelse og lokal råd. Desuden kan man inddrage andre interessenter i lokalsamfundet i processen, som desuden skal bidrage ind i en ny børne- og ungepolitik for hele Gribskov.

Sisse Krøll Willemoes
nytgribskov

GemGem

GemGem

GemGem

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *