Et slag for børnebyer

skolebørnBørnebyer – en udvikling af lokalsamfundet

Jeg oplever, at der er stor modstand mod børnebyer, og det undrer mig, at børnebyer bliver gjort til genstand for negativ omtale og at børnebyer skulle bidrage til at ødelægge lokal samfundet. Efter min opfattelse er det er lige præcis det modsatte, der vil ske .

Lokalsamfundet vil blomstre ved indførsel af børnebyer og vi vil få et lokalsamfund, som er unikt og derigennem gøre kommunen attraktiv at flytte til.

Jeg mener, at vi ved indførsel af børnebyer har en stor mulighed for at udvikle lokalsamfundet. Det giver mulighed for, at vi kan støtte op og samarbejde med de lokale foreninger og det vil i den grad være med til at styrke vores institutioner, skoler og FO´er.

En af fordelene ved børnebyer er, at det lægger op til et mere tværfagligt samarbejde både i skolen og institutionerne. Dette vil styrke de ansattes kompetencer og derved afspejle sig i arbejdet med børnene. Børnene vil vokse op i et miljø, som er velkendt og uden for mange skift af voksne. Der vil altid være en kendt voksen for barnet i et miljø, som barnet kender.  Det vil give barnet tryghed og derved større mulighed for læring og ro til at kunne indgå i sociale sammenhænge.

Der er ikke nogen tvivl om, at kommunen er udfordret på børneområdet. Der er drastisk faldende børnetal, hvilket medfører udfordringer for institutionerne og skolerne. Jeg tror på at børnebyerne kan hjælpe udfordringerne på vej ved at samle børnene et sted. Det ændrer desværre ikke på det faldende børnetal, men i stedet for at vi skal se den ene institution efter den anden lukke, kan vi samle alle på et sted og bruge de ressourcer, der medfølger ved skabelsen af en børneby. Jeg tror på, at når vi får disse børnebyer iværksat, vil det på sigt være en gevinst for Gribskov Kommune.

Morten Klitgaard

Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013
Kandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *