Et usikkert nytår i sigte

Samarbejde skaber resultater2015 lakker mod enden, og et nyt år er snart en realitet. Kigger vi tilbage på 2015 i Gribskov, har det bestemt ikke været et kedeligt år – hverken for pressen eller for kommunens borgere. Flere rodede sager har beklageligvis præget det politiske og administrative billede af arbejdet på Rådhuset. Det har desværre været på bekostning af det vigtige arbejde, som rigtig mange dygtige medarbejdere i hele den kommunale organisation – fra rådhus til vuggestue – hver dag forsøger at udføre i vores kommune. I partiet nytgribskov håber vi, at der efter nogle nødvendige oprydningsrunder i 2015 kan skabes mere ro og flere langsigtede og klare politiske mål, så vores kommune kommer på rette spor igen. Men det kræver politisk lederskab, et lederskab nytgribskov ønsker at leve op til, når vi har mulighed for det, men det kræver især politisk lederskab fra vores borgmester, Kim Valentin.

På det økonomiske område er vores kommune de kommende år fortsat udsat for et særligt pres. Det er ikke så meget 2016, der i første omgang giver os de største problemer, men nærmere de efterfølgende år, hvis regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag rulles fuldt ud. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores nuværende venstreregering og dens støttepartier (DF, LA og C) har lavet en finanslov, der sætter kommunerne i den værst tænkelige situation. Kommunerne skal levere 2,5 milliarder kroner for at få finansloven til at hænge sammen og det kommer til at gå ud over kommunernes kerneydelser – også i Gribskov. Desuden skal kommunerne også finansiere udgifterne til de mange flygtninge, hvor forsørgelsesomkostningerne er femdoblet de seneste år, uden at de reelle midler er ført ud i kommunerne. Jeg håber, at vi kommer til at se vores borgmester være lidt længere fremme i skoene i 2016. Det må være en borgmesteropgave at råbe sin egen regering op og huske dem på, at det er os i kommunerne, der driver langt de fleste af de kerneopgaver, vores borgere har brug for, fra dagtilbud og skoler til veje og ældrepleje.

Vores borgmester kan så ved samme lejlighed huske sine partikollegaer på, hvad de lovede os i valgkampen for bare et halvt år siden. Der var ikke den venstremand, der ikke talte om forlængelse af en motorvej fra Allerød, men vupti, nu er det overhovedet ikke en del af regeringens politik længere. Forlængelsen af motorvejen ville give Gribskov mulighed for vækst, fx med tilflytning af nye borgere, og dermed en bedre økonomi. Det ville give os mulighed for at løse de udfordringer, vi faktisk har pligt til at løse som kommune. Jeg håber, at alle ansvarlige kommunalpolitikere i Danmark – og ikke mindst i Gribskov og i Nordsjælland – vil lægge et stort pres på Christiansborg, så vi de næste år kan drive Gribskov Kommune ordentligt og også udvikle den til det bedre.

I nytgribskov vil vi fortsat tage ansvar for vores kommune og huske Christiansborgpartierne på, at kommunernes råderum skal være realistisk, også i de kommende år. Der er brug for et lokalt parti, der holder dette fokus – også i Gribskov. I nytgribskov vil vi arbejde for, at der kommer skub i bosætningen og at nye borgere vil bidrage positivt og vælge Gribskov på det, vi er rigtig gode til allerede. Vores attraktive lokalsamfund med skoler og dagtilbud lokalt, med blomstrende foreningsliv og en fantastisk frivillighed hele vejen rundt. Det er noget af det, vi er gode til i Gribskov. Nytgribskov vil arbejde for styrkelsen af det og nytænke den måde vi tænker kommune på og den måde vi inddrager hinanden på i den demokratiske proces. Vi tror på at det kan styrke vores profil som kommune, når man vælger at bosætte sig eller drive virksomhed.

Sluttelig vil jeg gerne bruge lejligheden til at takke vores mange kommunale medarbejdere for deres store arbejde hver eneste dag og hver eneste sted i organisationen. Endelig vil jeg også takke vores byrådskollegaer for, at vi i langt de fleste sager lykkes med brede aftaler, hvor de tre største partier i byrådet, Venstre, Socialdemokratiet og nytgribskov, sammen med DF forsøger at finde de bedste løsninger i et bredt samarbejde.

Mange nytårshilsner fra

Anders Gerner Frost, gruppeformand nytgribskov

Anders Gerner Frost

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *