Familier på vej?

Forebyggelse og samarbejdefamilieiværksætterne

De to begreber indgår rigtig mange tiltag, fra vuggestuens pædagogiske årsplan til internationale projekter om miljøbeskyttelse. Og med god grund, for det viser sig igen og igen at netop forebyggelse er vejen frem, når det kommer til menneskelige såvel som økonomiske gevinster.

nytgribskov har samarbejde som omdrejningspunkt, som fundament og berettigelse som lokalpolitisk parti. Løsninger skal findes i samarbejde mellem berørte borgere og de økonomisk ansvarlige beslutningstagere. Hvor det er muligt skal vi trække på erfaringer fra nær og fjern når det kommer til udformningen af de kommunale projekter, som er med til at tegne vores dejlige kommune.

nytgribskov støtter initiativet ‘Familieiværksætterne’, som er en bred indsats for familier, der venter deres første barn. Fra midten af graviditeten og til barnet er ca. 1 år, vil forældrene blive mødt med en vifte af vigtig viden – fra babys basale behov og trivsel, over sproglig og motorisk udvikling, til juridiske forhold og økonomiske overvejelser – for blot at nævne nogle af elementerne. Tilbudet er et samarbejde mellem det offentlige og private interessenter.

Programmet, som har været i gang i over et år nu i Holstebro Kommune, bygger på en svensk model der har kørt i mere end 15 år, og som har vist sig at give pote, socialt som økonomisk. Der viser sig med indsatsen nemlig en markant og signifikant nedgang i antallet af skilsmisser indenfor de første år af barnets første liv, som er de vigtigste for barnets udvikling. Statistisk set er der rigtig mange udgifter behæftet skilsmisser – eneforsørgerydelser – og skilsmissebørn er overrepræsenteret i de forkerte (dyre) statestikker, fx anbringelse, misbrug, kriminalitet og psykisk sygdom. CBS/CEBR har udarbejdet en rapport om omkostninger og potentiale, som er meget positiv, selv når beregningerne er forsigtige.

Der er selvfølgelig nogle opstartsudgifter for kommunen, men erfaringerne fra Sverige, og beregninger lavet ud fra danske forhold, viser at pengene kommer tilbage i kommunekassen som direkte besparelser. Flere kommuner rundt om i landet har set potentialet, og arbejder hen mod at få konceptet tilpasset og indført som tilbud til nye familier i deres kommune. I Holstebro er tilslutningen høj, frafaldet lavt, kommende forældre netværker på tværs af sociale og kulturelle lag.

Det er et spørgsmål om prioritering. I nytgribskov ønsker vi at prioritere forebyggede indsatser som denne, til gavn for børn, forældre og det større fællesskab. Vi håber at forslaget får bred tilslutning hos de andre partier, der er med til at tegne fremtiden i Gribskov Kommune.

Læs mere her: http://familieivaerksaetterne.dk//

Rikke Strangholt

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *