Flere timer med mere kvalitet

Nu skal folkeskolen reformeres – igen får man lyst til at tilføje. Denne gang er vejen til en folkeskole, der opnår bedre resultater, flere timer med alternative undervisningsformer, der bringer fagene i spil på nye og andre måder.

Tid til at arbejde med fagene?

Jeg møder ofte argumentet fra lærere, om at vi har ikke tid til at arbejde med tværfagligt arbejde, projektarbejde eller kreative undervisningsmetoder. I stedet vælges bogen, som den primære læringskilde. Mit svar har altid været, at vi har ikke tid til at lade være. Arbejde med at nå de opstillede undervisningsmål, går ikke hurtigere, nemmere eller er mere effektivt ved at lade eleverne arbejde i bøger, engangshæfter eller ekstrahæfter. Den sikre vej mod høj faglighed i skolen er netop, at turde frigøre sig fra bøger og andet traditionelt undervisningsmateriale og bringe fagene og fagligheden i spil på andre måder. Umiddelbart kan man opleve, at det kræver ekstra tid. Men måler vi på undervisningseffekterne – altså elevernes resultater – vil vi se, at det er den mest effektive og sikreste vej mod bedre resultater og højere faglighed. Eleverne skal altså lære brøker i musiklokalet og tyske verber i supermarked – fordi det er sjovere og mere effektivt.

Er det den rigtige vej?

Set i det lys kan det give god mening at øge antallet af undervisningstimer i skolen, men det skal gøres intelligent. Der skal ikke blot tilføres mere af den undervisning, hvis resultater har vist sig at svigte ikke blot de fagligt svage elever, men også de fagligt stærke elever, der ikke bliver udfordret og motiveret til at yde det optimale i skolen.

Som børne- og undervisningsministeren udtaler skal eleverne have flere timer på en mere spændende måde.  Den ekstra tid med eleverne skal lærere og pædagoger kan med fordel anvendes til at nytænke fagene gennem leg, bevægelse og kreative undervisningsmetoder.

Skolerne i Gribskov

Ved sidste budgetforlig var nytgribskov med til at give eleverne en time mere om dagen samt at fokusere på, at denne time ikke blot skal anvendes til mere af det samme, men til at bringe fagene i spil i tværfaglige sammenhænge samt anvende de faglige discipliner til projekter i deres eget liv. Ligesom bevægelse skal være en del af læring i alle fag. I Gribskov er rammerne, som den nye folkeskolereform ønsker, allerede skabt. Så nu glæder vi os til flere timer med mere kvalitet.

Sisse Krøll Willemoes

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *