Fremtidens folkeskole i Gribskov

folkeskolen i GribskovSkolerne i Gribskov Kommune skal have ro til udvikling.

Et bredt politisk flertal (Socialdemokratiet, nytgribskov, SF og konservative) vil sikre, at alle afdelinger og skoler bevares – de næste to valgperioder. Dette indebærer også, at der ikke sker overflytninger af klasserne tidligere end efter endt sjette klasse.

Følgende pressemeddelelse er sendt ud til lokale medier:

Lokalt skoleforlig om fremtidens folkeskoler i Gribskov:

Alle partier i Gribskov byråd inviteres til forlig om fremtidens skoler.

 

Danmark fik i sidste uge en længe ventet folkeskolereform med et bredt politisk flertal bag. Det er en reform, der på indholdssiden ligger helt i tråd med de mange tiltag, Gribskov Kommune allerede er i gang med og delvist også har afsat midler til. Nu skal Gribskov den næste tid se på, hvordan man kan implementere den nationale reform, og hvordan man kan få det bedste ud af de resurser, der også følger med. Der skal her arbejdes videre med at se på læring fra 0 til 18 år. Ikke kun på vores skoler, men på tværs og med fokus på helheden. Den næste tid kommer til at handle meget om indhold, og det er noget alle – også politikere – ser som en fantastisk opgave. En opgave der i bund og grund handler om vores børn og deres fremtid.

Der er nu mere end nogen sinde brug for fælles fodslag i forhold til vores skolers fremtid. Lokalt og nu også nationalt er skolerne i Gribskov, for første gang i mange år, prioriteret økonomisk. Derfor opfordrer fire af partierne i byrådet de resterende partier til at stå sammen om skolernes fremtid og give skolerne arbejdsro de næste mange år. Der er nu brug for, at skolerne i en længere periode kan arbejde med trygge indskolingsmiljøer i alle vores skolebyer, og at der i fem af dem kan arbejdes for en stærkere udskoling, både fagligt og socialt. Arbejdet er allerede i gang med børnebyer og nytænkning af udskolinger og meget andet, og næste skoleår er der afsat flere midler til den enkelte elev samt mere undervisningstid.

Gennem de seneste år har et bredt politisk samarbejde mellem Socialdemokraterne, nytgribskov, SF og Konservative haft fokus på skolerne i Gribskov. Nu håber vi, at Venstre og Dansk Folkeparti vil være med i arbejdet, i stedet for at se tilbage på eventuelle uenigheder. Derfor inviteres de til et fælles forhandlinger om et bredt skoleforlig i Gribskov. Vi håber, at alle partier i byrådet giver hinanden håndslag på, at der de næste mange år skal skabes en fornuftig økonomi til vores nuværende skolestruktur, og det sikres, at der ikke lukkes afdelinger eller skoler de næste to valgperioder. Dette indebærer også, at der ikke sker overflytninger af klasserne tidligere end efter endt sjette klasse.

Hvis alle partierne i byrådet vil lave end stærk og samlet hensigtserklæring, om skolernes fremtid, vil man samtidig styrke den lokale opbakning til den lokale folkeskole, som er en nødvendighed for skolernes fremtid.

Børneudvalget har som alle andre fagudvalg arbejdet med økonomien, og der har de seneste uger været udsendt prioriteringsforslag i høring. Høringssvarene viser helt klart, at det fortsat er et ønske at bevare de lokale afdelinger, vi nu har, og at netop sjette klasse er det rigtige tidspunkt at flytte til overbygning og udskoling, hvor det er nødvendigt. Det er allerede et bredt politisk ønske fra Socialdemokraterne, nytgribskov, SF og Konservative, at bevare den struktur. Derfor skal alle partier i byrådet nu mødes for at sikre fremtidens skoler i Gribskov. Vores borgere skal vide, hvad de stemmer på.

Med venlige hilsner –

Borgmester Jan Ferdinandsen (C)

Byrådsmedlem Børge Sørensen (F)

Byrådsmedlem Ulla Dræbye (A)

Børneudvalgsformand Anders Gerner Frost (G)

 

Fakta: Børneudvalget har på udvalgsmødet i denne uge sagen om budget 2014-2017 på dagsordenen. Punktetdrejer sig om eventuelle ændringer af den nuværende skolestruktur, ved tidligere overflytning af klasser. Socialdemokraterne, nytgribskov, SF og Konservative kan allerede nu melde ud, at man ikke støtter dette forslag. Nu skal skolerne have arbejdsro til, at implementere ændringerne af skolestrukturen med børnebyer og stærke udskolinger. Det er grunden til, at de fire partier ønsker at sikre tryghed om alle folkeskolerne fremtid i kommunen.

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *