Fremtidens skoler lokalt

børnebyerSvar på indlæg fra Knud Antonsen og Villy Nielsen byrådskandidater V.

Fremtidens skoler lokalt

Jeg vil starte med at huske de to kandidater fra Venstre på, at det er et enigt børneudvalg (med tre medlemmer fra Venstre), der har besluttet at sende et prioriteringskatalog for børneudvalget i høring. De budgetansvarlige partier, som forunderligt nok jo ikke indeholder Venstre i denne kommune, har igennem tre år arbejdet målrettet på at stramme kommunens økonomi op. Vi skal i børneudvalget således fortsat udfordre os selv og vores økonomi, hvis vi fortsat skal kunne levere en god kvalitet til vores børn og unge.

Vedrørende fremtidens skoler er det min grundholdning, at vi fortsat skal bevare de små skoler i lokalsamfundet og at det ikke er hensigtsmæssigt at lave om på skolestrukturen nu. Det er også holdningen generelt i mit eget parti, nytgribskov og desuden er vi meget optaget af, at det arbejde, der foregår lokalt lige nu med børnebyer, ikke forstyrres af ændringer, der skaber uro. Men det er også min holdning, at vi skal turde tale om alt og hele tiden udfordre os selv, så vi kan blive bedre som kommune.

Nu er et samlet prioriteringskatalog sendt i høring og jeg respekterer den høringsfase, der er lige nu. Det bliver spændende om vi kan finde ud af, hvad Venstre mener. Der kan skrives lange bøger om det, Venstre ikke vil i Gribskov. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, hvad Venstre vil?

  • Vil Venstre med jeres udmeldinger love alle borgere, at der i de næste fire år ikke lukkes afdelinger af skoler lokalt?
  • Vil Venstre love borgerne, at der de næste fire år ikke ændres på klasseoverflytninger af elever fra de små afdelinger til de store?
  • Vil Venstre bakke op om den skolestruktur, der faktisk gør det muligt at bevare de små skoler lokalt?

– ja så er vi i nytgribskov klar til at lave en aftale om det.

Desværre har det de seneste år, med Kim Valentin i spidsen for Venstre ikke været muligt at lave nogen store politiske resultater med Venstre. Jeg vil se frem til vores næste børneudvalgsmøde, hvor vi kan gennemgå høringssvarene og derfra tage den rigtige beslutning og så håber jeg det bliver muligt, at finde ud af, hvad Venstre vil.
Anders Gerner Frost (nytgribskov)

Borgmesterkandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013
Borgmesterkandidat for nytgribskov til kommunalvalget 2013

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *