Fritid under ansvar

Hvordan bruger du din fritid?

Surfer, GribskovJeg er fuldt ud klar over, at nogen tror, det er en “slåfejl”, for det hedder da ”Frihed under ansvar” – og ikke fritid. Ganske rigtig, men for mig udelukker det en, ikke det andet.

Generationer har arbejdet og slidt hårdt for at opnå både frihed og fritid. Det er trods alt to forskellige ting, der er nær beslægtet.

Hvor langt skal vi så tilbage, når vi taler om danskernes fritid, ud fra en lovbestemmelse om hvor lang en arbejdsdag/uge må være?

Op igennem det nittende hundrede er vi mange som har arbejdet hele ugen, dvs. mandag til lørdag fra kl. 06.00 til kl. 18.00, afbrudt af en middagspause på 1 time og på landet havde man kun fri hver fjortende dag, da dyrene også skulle passes om søndagen.

Middagspausen skulle bruges til at indtage hovedmåltidet i. Varmt mad midt på dagen og heldig var man, hvis der blev ca. 30 min til at trække vejret i.

Børnene gik i skole hele ugen fra kl. 08.00 til kl. 15.00 afbrudt at diverse frikvarterer på ca. 10 minutter. Butikker og virksomheder havde en åbningstid/arbejdstid som ugentlig var på ca. 52 timer og til tider derover, så fritiden var svært at få øje på og ferie var næsten et ukendt begreb.

Heldigvis lykkedes det, stolte velmenende lønmodtagere at kæmpe for både frihed og fritid, som stort set ikke fandtes før afslutningen af anden verdenskrig i 1945.

Fritiden bestod for ungdommen primært af at sove, så man kunne være udhvilet til næste morgen, hvor en ny arbejdsdag begyndte. “De gode gamle dage” anvendes ofte, men det er kun de, som har prøvet disse arbejdsforhold, som egentlig ved, hvad ”de gode gamle dage” egentlig betyder.

Nå, men mit budskab var egentlig, at kaste lidt lys over de fritidstilbud som dagens Danmark, såvel lokalt som regionalt, stiller til rådighed for alle aldersgrupper. Hvis man her tror, at jeg også er ude med riven, er det ingenlunde tilfældet. Jeg er vildt begejstret og bakker til en hver tid op om disse tilbud og er på egne og samfundets vegne dybt taknemmelige for, alle de som bruger oceaner af fritid på at medvirke til, at alle aldersgrupper bliver søgt inddraget, serviceret og guidet.

Vi har individuel sport og idræt, holdsport og ekstrem sport og meget mere. Rigtig fint og godt og sikkert også sundt og godt for helbredet. Vi bør også rette blikket mod de geografiske forhold, som findes lige uden for vores dør. Aktiviteter, som ofte benævnes outdoor – hvorunder søsporten, som i særdeleshed vil kunne overbygges og udvikles til en virkeligt unikt mulighed i Gribskov Kommune. Her skal også fokus på sikkerhed til søs.

Jeg tror, at valg af sport og fritidsaktiviteter ofte er tilfældigheder, at manglende information og utilstrækkelig oplysning. Jeg har gennem årene erfaret, at nogen er blevet meget forundret over, at den sportsgren de har valgt, til tider optager næsten al den fritid, som er til rådighed. Hvilket er synd for dem, som gerne vil have et normalt fritidsliv ved siden af deres fritidsaktiviteter.

Erhvervsvejledning er i nutiden en ganske naturlig og selvfølgelig ting. For at forme en god og fornuftig livsform med familiære målsætninger for øje, må planlægning være grundsætningen.

Min filosofi skal være, at man såvel i som uden for den almene undervisning har et tilbud til forældre, børn og unge, hvor de kan forholde sig til “Fritid under ansvar” og som følge heraf kan, pejle sig ind på det fritidstilbud, som den enkelte finder mest formålstjenlig og tilfredsstillende.

Jeg håber, at nytgribskov vil tage dele af dette forslag til efterretning, som endnu ikke er indbygget i de nuværende tilbud og herudover og huske på at:

Vi alle har et fælles ansvar for at bidrage og informere til eftertiden.

Med venlig hilsen

Erik Nørgaard

Tisvildeleje

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *