Kom til generalforsamling i nytgribskov

nytgribskov inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling:

tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00-21.00

Kandidater nytgribskov

Kom og få inblik, indflydelse og indsigt. Nytgribskov afholder generalforsamling.

Dagsorden:

Valg af dirigent og referent
Valg af to stemmetællere
Politisk beretning ved den politiske formand og byrådsgruppen
Organisatorisk beretning ved den organisatoriske formand
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Den organisatoriske formand fremlægger forslag til budget for det kommende år og forslag til kontingentets størrelse
Drøftelse af foreningens politik og mål for det kommende års virksomhed
Behandling af indkomne forslag
Valg:

  1. Fremlæggelse af valgprocedure til vedtagelse.
  2. Valg af organisatorisk formand.
  3. Valg af politisk formand.
  4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  5. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
  6. Eventuelt

Bemærk, at kun medlemmer, der har indbetalt kontingent er stemmeberettiget til generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være den organisatoriske formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen dvs. den 28. januar 2014 gerne på mail: info@nytgribskov.dk

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *