samarbejde skaber resultater

Generalforsamling

samarbejde skaber resultaternytgribskov inviterer alle medlemmer til ordinær generalforsamling:

onsdag den 20. februar kl. 19.00-21.00 på Nordstjerneskolen

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af to stemmetællere
3. Politisk beretning ved den politiske formand og byrådsgruppen.
4. Organisatorisk beretning ved den organisatoriske formand.
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
6. Den organisatoriske formand fremlægger forslag til budget for det kommende år og forslag til kontingentets størrelse.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Drøftelse af foreningens politik og mål for det kommende års virksomhed.
9. Valg:
a. Fremlæggelse af valgprocedure til vedtagelse.
b. Valg af organisatorisk formand.
c. Valg af politisk formand.
d. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
e. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være den organisatoriske formand i hænde senest en uge før generalforsamlingen på mail: info@nytgribskov.dk

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *