Gribskov med i frikommunenetværk

Folkeskolen, Gribskov kommuneRegeringen har i dag udpeget otte frikommunenetværk, der består af i alt 44 forskellige kommuner. Gribskov er sammen med Ballerup, Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Halsnæs, Helsingør og Hillerød udpeget som et netværk, der sammen skal arbejde målrettet for at løse opgaver i fællesskab og på helt nye måder. Dette netværk har sammen valgt overskriften, mennesket før systemet, da det er et vigtigt fokus i en kommune og har stor relevans for den enkelte borger. Dette er en vigtig plan for at lave en sammenhængende indsats sammen med borgeren.
”Det er en god dag for Gribskov i dag”, udtaler Gruppeformand Anders Gerner Frost fra partiet Nyt Gribskov. ”Vi gik til valg på en dagsorden, der omhandler mere tværkommunalt samarbejde og nytænkning og vi mener, at dette et skridt i den rigtige retning. Vi kommuner skal blive bedre til, at løse vores kærneopgaver på nye måder og vi skal blive bedre til, at lære af andre og lære andre det vi er gode til. På den måde kan vi udfordre vores eget system og nedbryde faste systemer og vanetænkning” slutter Anders Gerner Frost.
Nytgribskov var fra starten af forslagets behandling i Gribskov Byråd meget positive over dette mulige frikommuneforsøg, hvor flere andre partier var lidt skeptiske i starten. Heldigvis var det et enigt byråd, der vedtog indstillingen, så nu håber vi at kommunerne i netværket tager udfordringen op, så der kan arbejdes mere med helhedsorienterede indsatser og tilgange, der tager udgangspunkt i borgerens og familiens samlede behov samt, at vi kan tænke nyt, for det skylder vi vores borgere.
Yderliggere information:
Anders Gerner Frost
Gruppeformand Anders Gerner Frost (nytgribskov.dk)

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *