GRUNDTANKER

Nye politiske udfordringer

nytgribskov partiprogram beskriver en række tværgående principper samt 4 politikområder, der står centralt i Gribskov Kommune.

nytgribskov er løftet ud af den ideologiske svøbe, hvilket betyder, at nytgribskov altid tager afsæt i, hvad der er bedst for borgerne i Gribskov Kommune på det givne tidspunkt. Der er altså ingen hellige køer eller fastlåste principper, der tvinges ned over alle sager og beslutninger, men derimod en nuanceret tilgang til de enkelte områder

De tværgående principper:

Borgerinddragelse 

nytgribskov ønsker at genoplive det aktive demokrati med aktiv deltagelse af kommunens borgere. Borgere skal inddrages på alle niveauer og områder. Det betyder at borgerinddragelse skal være en naturlig del af alle politiske processer frem til beslutningen.

Se borgerinddragelsesmodel her

Bredt samarbejde

nytgribskov ønsker at være formidler af det brede samarbejde i byrådet.

Nytænkning 

nytgribskov ønsker at lade lokale initiativer spire og give mulighed for, at udviklinger også kan starte indefra. Derfor nedsættes en række puljer. Puljerne har til formål at nytænke praksis og omsætte den gode ide til konkrete handling. Ligesom det gennem puljerne bliver muligt at arbejde eksperimenterende med udvikling af praksis på udvalgte områder.

En attraktiv kommune at bo i

nytgribskov vil hele tiden have fokus på at udvikle Gribskov kommune, så det er en god og attraktiv kommune at bo i og en kommune, der let kan tiltrække nye familier.

Nytænkning af udvalgsstrukturen

nytgribskov ønsker et politisk system, der er effektivt, smidigt og gennemsigtigt. Derfor lægger nytgribskov op til en modernisering af udvalgsstrukturen med færre politiske udvalg og flere ad hoc udvalg/temaudvalg.

Kort fra ide til handling 

nytgribskov ønsker en kommune, der kærer om iværksætteri. Den gode ide, skal understøttes og mødes med interesse og imødekommenhed. Erhvervslivet skal opleve kommunen som konsulent, der skal hjælpe med at få ting til at ske.

10 comments

 1. Ældreplejen har længe været skamplet på Gribskov Kommune. Kan I gennemskue, at kvalitet i ældreplejen IKKE er bestemt af, om leverancen udføres i privat eller i offentligt regi, men afhænger af, om der prioriteres kvalitet, både økonomisk og når der ansættes personale. Man får i sagens natur ikke sund gourmetmad i en pølsevogn. Det drejer sig om veluddannet personale, og betaling for tid til kvalitet. Mvh Sygeplejersken

  1. Kære Siddél tak for dit sprøgsmål. Vi er heller ikke slolte af den ældrepleje, som Gribskov leverer i dag. I nytgribskov er vi optaget af at få mere kvalitet på vores ældreområde. Det mener vi ikke at en hjemtagelse af alle ydelser nu vil hæve kvaliteten, da vi internt i kommunen ikke længere har kompetencer og ledelse til at varetage hele opgaven. Derfor mener vi,at en det giver god mening med en sund udliciteringspolitik. Det betyder ikke at alle områder er egnede til udlicitering og der bør for flere områder være et kommunalt alternativ. Derfor er svaret et både og. Samtidig er det afgørende at kommunen fører det fornødne tilsyn med de private leverandører, for at sikre at de lever op til de kvalitetsmæssige forpligtigelser de har budt ind på. Helt afgørende er det dog at kvaliteten vægtes højere end prisen når vi har med mennesker at gøre.
   Pernille Kromann Sams, nytgribskov

   1. Det lyder fornuftigt. Man skal så bare huske, at måle de offentlige ydelser med samme kvalitetsparametre, og sammenligne den reelle pris inklusiv eventuelle budgetoverskridelser.
    Jeg ved ikke, om det nogensinde vil lykkes, at undgå discountløsninger, som virker nødvendige for at få budgettet til at hænge sammen, men som på den lange bane koster både økonomi og kvalitet. Det er desværre en offentlig sygdom, at vælge billige løsninger, der aldrig kommer til at opfylde de forventninger, der er opbygget gennem politiske visioner.

 2. Hvad er jeres holdning til frie grundskoler og privatskoler? Bliver de støttet holdningsmæssigt på linje med andre initiativer i Gribskov?

  1. Vi mener at vi i stedet for at starte en kamp mellem de private skoler og folkeskolerne om børnene, så burde vi i stedet arbejde på at få flere børnefamilier til kommunen. Det kræver en stærk lokalforankret folkeskole og kvalitet i vores velfærdsydelser, og så skal vi udstykke jord og sikre varierede boligformer, så det er attraktivt at bosætte sig i Gribskov. Så for os er det ikke et valg mellem enten private eller Folkeskoler.

 3. Jeg overvejer seriøst at give jer min stemme. Jeg er bare stadig usikker på, om I er for meget til fællesskabet/humanisme, og for lidt fokuserede på muligheden for det individuelle valg. Hvis jer spørger på gammeldags manér…er I så røde, blå eller grønne, eller måske en blanding?

  1. Hej Sissel
   Vi definere nytgribskov som et grønt midterparti, men det giver ikke så meget mening, at tale om blokpolitik, når det handler om lokalpolitik. Jeg kan sige det på den måde, at vi er optaget af lokale løsninger. Det betyder blandt andet at vi ikke er ideologiske i forhold til om det skal være privat eller offentligt, men at det skal være værdifuldt for dem, som bor i lokalsamfundet. Det at der er reelle valg for alle borgere, har betydning for os. Og så er dialogen omkring lokale og individuelle løsninger væsentlige. Vi tror på, at vi skal udvikle unikke lokalsamfund og bære borgernes øsnker ind i byrådet. Jeg håber det gav lidt afklaring.
   Mange hilsner Sisse Krøll Willemoes

 4. Hvilke områder mener nytgribskov skal være udliciteret i fremtiden.
  Er der områder som i dag er udliciteret, som nytgribskov ønsker tilbage på kommunale hænder,
  jeg har læst jeres indlæg vedr bedere kontrakt styring,tilsyn mm. så den behøver i ikke komme med igen.
  Sidst men ikke mindst
  går i ind for motorvej helt til Helsinge, og hvor seriøst vil i arbejde på det, hvis i altså går ind for det.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *