Borgerinddragelsesmodel

Nytgribskovs model for borgerinddragelseborgerinddragelse

Modellen beskriver, hvordan borgerinddragelse kan foregå, når Gribskov kommune laver overordnede politikker og strategier, planer og projekter, som betyder noget for mange borgere. Det kan være initiativer, der vedrører hele kommunen, dele af kommunen eller et enkelt lokalområde.

Nytgribskov skelner mellem borgerinddragelse og høringer

Borgerinddragelsen har til formål at kvalificere de politiske beslutninger og skabe engagement blandt de berørte borgere. Uanset borgerinddragelsens omfang, karakter og resultater er det altid kommunen, der har kompetencen til at træffe beslutningen og sikre, at det sker på en baggrund af afvejning af alle interesser og gældende lovgivning i en sag.

Principper for borgerinddragelse:
  • Borgerinddragelse er en obligatorisk overvejelse i startfasen af en opgave
  • Borgerinddragelsen skal kvalificere den politiske beslutning
  • Borgerinddragelsen skal involvere og engagere borgere, der bliver berørt
  • Samarbejdet med råd, organisationer og foreninger skal fastholdes og udvikles
Model for borgerinddragelse i politiske beslutningsproces

borgerinddragelsesmodel

I modellen inddrages borgerne tidligt i processen, så man har mulighed for at være medskabende i  udmøntningen af de politiske målsætninger og tiltag.

Møder med borgerne kan have mange former og foregå både virtuelt og ved egentlige møde, fx gennem borgermøder, innovationscamps, arbejds- og innovationsgrupper samt via de sociale medier.

Hvem skal inddrages?

Jo mere mangfoldig gruppen er, des mere innovative løsninger opstå. Derfor skal vi arbejde mod at sammensætte mangfoldige grupper, når borgerne inddrages.

Desuden skal vi fortsat fastholde og udvikle samarbejdet med de organiserede enheder, som organisationer, foreninger, brugerbestyrelser samt råd og nævn. Ligesom vi skal have fat i de ikke-organiserede borgere, som har en interesse i sagen eller som vil kunne bidrage.

Når borgere inviteres til inddragelse bør det overvejes hvilke hhv. primære, sekundære samt repræsentanter, der skal indgå fra berørte borgere og organisationer

Fx:

Primære Sekundære Repræsentanter
Borgere VuggestuebørnStuderendeLedige

Patienter

BørneforældreForældre til studerendeLediges familie

Pårørende

ForældrebestyrelserStudenterorganisationerFagforbund

A-kasser

Patientforeninger

Pårørenderåd

Organisationer VirksomhederOffentlige organisationerForeninger

Selvejende institutioner

KunderBorgereVirksomheder

Medlemmer

ArbejdsgiverorganisationerFaglige organisationerInteresseorganisationer

græs

 

 

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *